Datum 6 juni 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A.P. Spaa
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


. organist: Erik van Veelen

. lector: Wupke Korevaar

++++

. binnenkomst kerkenraad, stilte en gedicht

. Ps. 84: 1,2

. bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.

A: Amen.

. ps. 84: 3

. kyriegebed

. loflied: Lied 150A: 1,4

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. moment met/voor de kinderen

. Schriftlezing: Joh. 3: 22-36

. Lied 747: 5,7

. preek

. Lied: 344: 1,2,3

. gebed

. collecte

. viering Heilig Avondmaal

> overgangslied Lied 672: 4

>

V: De Heer zij met u

A: Ook met u zij de Heer

V: We willen de Heer danken

A: Het is goed als wij de Heer danken.

V: Ja Heer…

> sanctus: Lied 405: 1

. slotlied Lied 425

. zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.