Datum 6 april 2023
Aanvang 19:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst


Inleidende muziek


Stilte voor je eigen gebed

Welkom

Lied 388: 4, 5

Woord van vertrouwen en groet

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: en niet loslaat wat zijn hand begon.

V: Genade en vrede zij u en jou,

van God onze Vader

en van de Heer Jezus Christus

en van de Heilige Geest.

A: Amen

Gebed

God, onze Vader

We bidden u,

Dat we ons laten leiden

Door hetzelfde vertrouwen waarmee uw Zoon op weg is gegaan.

Dat we ons laten leiden,

Door zijn liefde

Die hem alles kostte

We bidden,

Dat u die woont

In de liefde van uw zoon

Die troont op onze gezangen,

Dat u ons leidt, deze viering,

Om de weg te gaan

Van hem die ons U laat zien,

Onze Heer Jezus Christus,

Amen.

Lezing: Johannes 13: 1-11

Lied 569

Lezing: Johannes 13:12-20

Muzikale meditatie, met beeld: Voetwassing / poster conferentie

            Lied: Ubi Caritas

Overdenking

Lied 998

Gebed

Om het vuil aan  onze voeten

Om het stof dat ons aankleeft

Onze gekwetstheid, de afwijzing die we ervaren,

Onze tekortkomingen,

Schuld en schaamte,

Pijn en eenzaamheid,

Haat en wantrouwen.

Stilte

[uitgeschonken water]

Om helder water stromend uit de bron,

Zuiverend, helend, genezend,

Begin van vrede.

Om uw handen, uw liefde,

Uw beroep op ons.

Daarom bidden wij.

Amen.

Aandacht collecte / Voorbereiding van de tafel

[Jezus ging met zijn vrienden aan tafel.  

Iedereen was, en is welkom bij hem.

Zelfs degene die hem zou verraden.

Elk van hen, gaf hij zijn liefde mee.

Daarom nodig ik namens hem ook u en jou uit.

Je bent welkom aan zijn tafel, om mee te vieren, om mee te delen.

Om te gedenken wie Jezus was en is.

Dat hij ook voor jou zijn kleed aflegde aan het kruis,

Om ook jou zijn liefde te kunnen geven.

Kom in de kring, en laten we elkaar groeten met vrede]

Vredesgroet

Tafelgebed

Zo moge het zijn in ons midden, Onze Vader …

[En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, 

brak het brood, deelde het uit en zei:

‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.

Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’

Zo nam hij na de maaltijd ook de beker,

en zei:

‘Deze beker,

die voor jullie wordt uitgegoten,

is het nieuwe verbond 

dat door mijn bloed gesloten wordt.

Delen we met elkaar het brood uit de hemel,

Drinken we de beker met de wijn van het koninkrijk,

en geven deze aan elkaar,

En gedenken zo wat Jezus voor ons heeft gedaan.]

Breken en delen

Lezen: Johannes 13: 21-30

Danklied: 575: 1 Zegen en gezongen Amen