Datum 6 februari 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. J. Esveldt
1e collecte Kerk in Actie / ZWO Boeren in een ander klimaat – Oeganda
2e collecte Eigen kerkelijk werk


ouderling: Alex Feijen
diaken: Herman Dokter
lector: Mirjam Bakker
organist: Jacob van der Meer                 

Zingen:                                                        Psalm 145 : 1 en 2

Bemoediging en Groet

Inleiding op de dienst: ‘Geef mij je angst’

Kyriegebed, na elke intentie            Lied 301 c

Glorialied                                                    Lied 304 : 1 t/m 3

Gebed bij de opening van de Schriften

Zingen                                                          Lied 314 : 1 t/m 3

Lezing Eerste Testament:  Jesaja 6 : 1 t/m 8 – Mirjam Bakker

Zingen                                                          Lied 985 : 1 t/m 3

Evangelielezing: Lucas 5 : 1 t/m 11 – Mirjam Bakker

Zingen                                                          Lied 531 : 1 t/m 3

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Zingen                                                          Lied 422 : 1 t/m 3

Gebeden

Zingen                                                          Lied 1006 (Onze Vader)

Slotlied                                                        Lied 146c : 1 en 7

Uitzending en Zegen

Zingen:                                                         Amen, amen, amen

Orgelspel

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.