Datum 5 april 2023
Aanvang 19:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO


V:         Hoor mijn stem, hoor mij roepen
A:         HEER, ONTFERM U, GEEF MIJ ANTWOORD
V:         Mijn hart herhaalt wat Gij mij zegt:
            Zoek dan het licht van mijn ogen
A:         ZOEKEN ZAL IK, HEER, HET LICHT VAN UW OGEN
            HOUD UW GEZICHT VOOR MIJ NIET VERBORGEN
V:         Hoor mijn stem, Heer, hoor mij roepen
A:        HEER, ONTFERM U, GEEF MIJ ANTWOORD

Lied 244: 1, 2, 3 Nu is de dag ten einde

1e lezing: Klaagliederen 5: 1-10, 19-21

Psalm 143 muziek improvisatie door Alex

Inleiding op de lezing door predikant Inleiding op de lezing door predikant

2e lezing: Marcus 12: 1-11

Stilte

Lied 561 O liefde die verborgen zijt

Avondgebed met wierook erbij, aangestoken door lector. acclamatie: Lied 301c (niet in canon)

Lied 859: 1, 2, 3 Schuldig staan wij voor U, Heer

V: Zegene ons de barmhartige God,
Vader, Zoon en heilige Geest
A: NU EN ALTIJD. AMEN.

In stilte verlaten we de kerk