Datum 5 maart 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte ZWO/KiA: bijbels in Palestina
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


Thema ‘Waar ga jij van stralen’?

Muziek vooraf

Stilte voor je eigen gebed

Welkom door de ouderling

Lied 25: 7

Woord van vertrouwen en groet

V: De Heer is machtig, hij helpt ons altijd.

A: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

V: Zijn trouw duurt eeuwig.

A: Hij laat de wereld niet in de steek.

V:Ik wens jullie toe dat God, onze Vader

en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn

en jullie vrede geven.

A: Amen.

Gebed, afgesloten met lied van de maand 301 j (eerst keer voorgespeeld, dan samen gezongen)

Kindermoment

Projectlied: vaste 2 coupletten op de melodie ‘Alles wat over ons geschreven staat’

Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan

Met de verhalen van het goede leven

Zal God ons hoop en licht en liefde geven
Vier met ons mee dat alles anders kan.

Kom als je blij bent, kom met je verdriet

Kom met geluk en kom ook met je vragen

God wijst de weg in deze veertig dagen

Open je ogen, zorg dat jij het ziet!

Kinderen gaan naar de kinderdienst

Lezing: Exodus 24:12-18

Lied 825: 1, 4

Lezing: Matteus 17:1-9

Lied ‘Open je ogen’ Bløf: https://www.youtube.com/watch?v=OGDMUumDct0

Overdenking ‘Waar ga jij van stralen’

Muzikaal intermezzo

Lied 600: 2, 5

Gebeden, afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader [tekst daarvan volledig op de beamer]

Aandacht voor de bloemen

            1.

            2.

            3. (want eerste zondag van de maand)

Aandacht voor de collecte:

            1. Kerk in Actie / Bijbel in Palestina

            2. Kerk

Kinderen komen terug uit de oppas en kindernevendienst

Slotlied 601: 2, 3

Zegen: Lied 426 gezongen door de voorganger, daarbij passend Amen