Datum 5 februari 2023
Aanvang 10:30
Locatie Emmaüskerk
1e collecte Kerk in Actie (Wereld Diaconaat)
2e collecte Eigen kerkelijk werk