Datum 5 februari 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte ZWO/KiA: Nieuwe toekomst voor jongeren in Pakistan
2e collecte Eigen kerkelijk werk


.

Orde van Dienst


orgelspel

oefenen met Astrid: lied vd maand:  78 a   

meditatieve tekst en welkom door de ouderling

openingslied:  Tussentijds 4: 1,2,4   Hier wordt een huis voor God gebouwd

v             Onze hulp is in de Naam van de Heer

a             DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v             (…)

over de viering (kort woord van Gerald Kersjes)

kyriegebed

glorialied: Liefste lied van overzee nr 58: 1,4   Zingt volop Gods lof

kikkerverhaal; voorlezer is Mirjam Bakker; tijdens het verhaal:  muzikale kleuring door Astrid op de vleugel

hierna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

gezongen gebed bij de opening van de Schrift: 

lied 78 a: 1 t/m 4 

Bijbellezingen:

psalm 56 gelezen door de lector

1 Korintiërs 2: 1-5 gelezen door de lector

acclamatie: lied 339 a    U komt de lof toe

lied 137 a: alle verzen  [1+2 solo, begeleid door Adriaan op de vleugel;    3+4 allen, begeleid op het orgel]

overweging met daarin opgenomen:  

Gods volk ging op weg   (Hoop van alle volken nr 87)   begeleid door Young Talents

na de overweging zingen Young Talents Where the spirit will bind us.  (lied van René Wingelaar)

de vertaling ervan          tekst: zie onderaan

gedicht Voor jou van Ria Borkent   (zie onderaan; 3 kaarsjes aansteken tijdens gedicht)

eventuele overlijdensafkondigingen

lied 426 Nederlandse tekst

dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

mededelingen

bloemenbestemmingen 

collectedoel:  Pakistan

tijdens de mededelingen komen de kinderen terug en vertellen over de kruik waar de zorgen in terechtkwamen

slotlied 763: 1,4,5  Zij zullen de wereld bewonen

reiszegen van Patrick

orgelspel

Voor jou

In de straten zoek ik je gestalte.

Op het plein scan ik gezichten een voor een,

Ik herken je, ben je daar toevallig?

Maar nee, je bent een ander, en ik sta alleen.

Ergens tussen rampgebied en oorlog,

ergens onderweg – ineens was ik je kwijt.

Hoe ik zoek, zo moederziel verloren,

met miljoenen mensen eenzaam wereldwijd.

Ik steek m’n licht op bij de hulpverleners,

engelen zijn zij

die lichtjes in zich dragen. Stille hoop voor mij.

Tussen andere talen onverstaanbaar

moet ik leven van de straat en van de geef.

Ver weg in registers staan de namen

waar familieleden zoeken of ik leef.

Ik steek een licht op.

Deel het licht met mij,

zodat ik hoop blijf houden. Kind, kom dichterbij.

In dit licht is ieder mens bijzonder,

op het plein scan ik gezichten een voor een.

Ik geloof nog altijd in het wonder

van familie, samen om me heen.                                                    
Door: Ria Borkent, advent 2017


Waar de geest ons zal verbinden (vertaling van Where the spirit will bind us)

Ben je alleen of ben je moe, op zoek naar een veilige plaats

Zoek je tevergeefs je weg en gaan de dingen niet zoals je zou willen

Ben je op zoek naar de zon, maar de bergen op je pad zijn te stijl

Probeer je je droom te realiseren, terwijl de golven ze wegspoelen

Refrein:

Door de wind, door de regen, door de pijn heen naar de liefde

Waar de geest ons zal verbinden en waar niemand alleen is

Houd stevig mijn hand vast, wees niet bang om naar het donker te kijken

Er is nu geen reden meer om rond te dwalen, want we zijn thuis

Er staan bloemen in deze vallei, en eeuwen oude bomen

Er is een prachtige regenboog en adelaars die zweven door de lucht

Wil je je samen met mij door de rivier laten meenemen en haar lied van de vrede leren

Als de weg te lang en te moeilijk is, zal zij je voortdragen

Houd stevig mijn hand vast, wees niet bang om naar het donker te kijken

Er is nu geen reden meer om rond te dwalen, want we zijn thuis.

lied van René Wingelaar