Datum 4 september 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

. binnenkomst kerkenraad, welkom

. Ps. 139: 1,2

. bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.

A: Amen.

. Ps. 139: 8

. kyriegebed

. loflied: Lied 146a: 1,4

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. 1e Schriftlz: Psalm 27: 1-6

. Lied 837: 1,4

. 2e Schriftlz: Luc. 14: 25-33

. Lied 313: 1,2

. preek

. Lied: 835: 1,2,4

. gebed

(. Kollekte)

. viering Heilig Avondmaal

> overgangslied Lied 672: 1,4

> V. De Heer zij met U

   A. Ook met U zij de Heer

   V. We willen de Heer danken

   A. Het is goed als wij Hem eren.

   V. Ja Heer…

> sanctus: Lied 405: 1,4

> Lam Gods: Lied 409: 3

. slotlied Lied 425

. zegen