Datum 4 juli 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


Overstapdienst:  Samen over de grens

Voorganger: Adriaan Plantinga

Organist: Alex Feijen

Ouderling: Herman Broekhuizen

Diaken: HJ van de Kolk

Lectoren: zijn de overstappende jongeren

Zanger: Noa Wolswinkel

Trompettisten: Anne Wolswinkel en Alieke van der Meer

Technici: Lars, Sjors van Zijtveld, Thijs den Otter    

Gerald Kersjes, Wim van Ginkel, , Jan Strunk

Kindernevendienst: Irma van de Esschert

Uitdenkers: Laura Wolswinkel en Irma van de Esschert

Afkondigingen: Jan Vreeke

overstappers:

Voor de dienst beamerpresentatie van de kinderen

orgelspel

Ambtsdragers en kinderen komen binnen

Stilte, welkom en meditatieve tekst door Herman Broekhuizen, ouderling van dienst

LIED 280: 1,2,3       DE VREUGDE VOERT ONS NAAR DIT HUIS 

De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang,
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt,
van wie zijn voorgegaan.

dit huis, dat alle sporen draagt

van wie maar mensen zijn,

de pijler die het alles schraagt,

wilt Gij die voor ons zijn?

Groet en bemoediging

V: Onze hulp is in de naam van de ENE

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

v. gebed

Introductie van het thema: Wie ben jij? Wat neem je mee?

Deel 1: de kinderen zelf aan de hand van de tassen.

Anne Wolswinkel

Anouk van de Hee

Benthe Hooghiem

Evita van de Zandschulp

Gezongen gebed bij de opening van de Schrift:

Met andere woorden 24   Ik zal er zijn voor jou op gitaar begeleid door Noa die zelf ook zingt

1 Ik zal er zijn voor jou

zo heeft de Heer gezegd.

Ik zal er zijn voor jou,

met vrede en met recht.

3 Ik zal er zijn voor jou

een schaduw aan je zij.

Ik zal er zijn voor jou

Ik ben er altijd bij.

4  Ik zal er zijn voor jou

ik laat je niet alleen.

Ik zal er zijn voor jou

mijn licht straalt om je heen.

over de lezing door Adriaan (thema: over de grens)

Schriftlezing in Ruth in de vorm van stemmenspel door de 4 jongeren

STEMMENSPEL  RUTH     (V is verteller)

V  Vol goede moed was Naomi vroeger naar Moab gegaan, omdat daar genoeg te eten was.
Maar het was fout gelopen:  haar man en haar twee zonen waren omgekomen.
Naomi had besloten terug te gaan naar de plaats waar ze vandaan kwam:  Bethlehem.
Haar schoondochters Orpa en Ruth liepen mee tot aan de grens.

Naomi:  “Ruth en Orpa, lieve schoondochters: ga terug, keer om. Mijn leven is voorbij. Ik heb geen toekomst meer. Ik ga terug naar Bethlehem. Daar kom ik vandaan.

Orpa:    Alle goeds. Sterkte wens ik u toe.Bedankt voor al uw goede zorgen.

Naomi: “Ruth, ga ook terug, net als je schoonzus. Orpa  gaat terug naar haar volk en haar god. Doe zoals zij!”

Ruth:      “Vraag me niet nog een keer om terug te gaan, weg van u. Want: Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven.Dit zeg ik in Gods naam: alleen de dood zal mij van u scheiden!”

V        Naomi zag dat Ruth vastbesloten was met haar mee te gaan.
Zo gingen ze samen de grens tussen Moab en Juda over, op weg naar Bethlehem.
Daar kregen ze een toekomst zoals ze nooit hadden gedacht. 
Jaren later zou David geboren worden in deze familie. 
En de naam van Ruth klinkt tot op de dag van vandaag.  En zij wist: God gaat met ons mee!

lied 416: 1,2,4   Ga met God

Verkondiging door Adriaan

Muziek door Anne Wolswinkel en Alieke van der Meer op hun trompetten

OVERSTAP 

Samenzang: Overstaplied (wijs: ‘Verbonden met vader en moeder’)

Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen
sinds jij er het levenslicht zag,
de weg lag nog helemaal open,
een traan soms, maar ook vaak een lach.

refrein: Je hoeft niet alleen,
maar je gaat met veel and’ren in zee
je vader of moeder, een vriend of een mens
die gewoon zegt: ‘Ik leef met je mee’.

Je was nog heel klein op die morgen
dat doopwater viel op je hoofd.
God beloofde om voor jou te zorgen.
Wij hebben zijn woord steeds geloofd.    refrein

Dat was toen, maar je leeft in het heden
ook vandaag ga je verder op weg,
de nevendienst is straks verleden
maar hoor nu wat ieder je zegt:    refrein
 

Kinderen en ouders worden naar voren gevraagd

Anne Wolswinkel + Anouk van de Hee

Evita van de Zandschulp + Benthe Hooghiem

Doopkaarsen aansteken

Ouders staan/zitten achter het kind; kind pakt de kaars aan

Zegenwoorden door Adriaan

KND leiding: woorden voor onderweg door Irma

Rode loper met voetstappen ligt voor in de kerk                         

volgende stap, woord door jeugdouderling Herman

met mogelijkheden tot participatie (Jeugdkerk; beamteam; oppas. catechese, club) > verwijzen naar pepermuntjes (JK), bijbel (God gaat met je mee) en wenspotje (wij staan om je heen en lopen af en toe een stukje met je mee op). Jij mag jouw weg gaan.

Kinderen gaan per gezin naar hun plaats toe. De kinderen springen daarbij óver de korte kant van de loper heen om de overstap te symboliseren.

DIENST VAN HET ANTWOORD

vrolijk antwoordlied:   Halle halle halle loe ja  (uit Caribisch gebied) Hoop van alle Volken nr 20

bouwjournaal

Bloemenbestemmingen

Mededelingen, eventuele overlijdensafkondigingen; gedachtenissteen

Gebed: begint met bijdrage van Janneke van de Zandschulp; daarna gaat Adriaan verder

stil gebed, Onze Vader

Lied: ‘Vrede is jouw naam’ (Melodie ‘Land of hope and glory’)     

Visioen voor mensen,  vrede is jouw naam!
Liefde zonder grenzen, weg om in te slaan.
Huis om aan te bouwen, uitzicht dat ons wenkt.
In het vast vertrouwen dat God toekomst schenkt.
In het vast vertrouwen dat God toekomst schenkt.

Visioen voor mensen, vrede is jouw naam!
Opdracht zonder grenzen, licht om in te staan.
Dat wij dát bewaren, ondanks de woestijn,
totdat onze aarde uw sjaloom zal zijn.
Totdat onze aarde uw sjaloom zal zijn.

Zegen door Adriaan

Orgelspel

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.