Datum 4 juni 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


. binnenkomst kerkenraad, welkom

. Ps 139: 1,2

. bemoediging en groet

. Ps. 139: 8

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. 1e Schriftlz: Ex. 3: 7-14

. Lied 612: 1,3 (Wij komen als geroepen)

. 2e Schriftlz: Johannes 14: 1-9

. Lied 641: 1,2 (Jezus leeft en ik met Hem)

. preek

. muzikale meditatie

. Lied: 903: 1,5 (Zou ik niet van harte zingen)

. gebed

. zingen Apostolische Geloofsbelijdenis

. kollekte-aankondiging

. slotlied Lied 263: 1,2,3 (Wees Gij mijn toevlucht)

. zegen