Datum 4 juni 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

welkom en mededelingen, stil gebed

zingen psalm 121: 1 en 4

bemoediging en groet

drempelgebed

zingen lied 555 (Op Toonhoogte 2015, ‘Kom aan boord’, Lydia Zimmer), Revelation

onderwijzing

zingen lied 79: 1, 2 en 4 (Geroepen om te zingen) terwijl de dopelingen worden binnen gebracht

Verbonden met vader en moeder,

natuurlijk het meest met die twee,

maar ook met de andere mensen

vier jij hier dit feest met ons mee.

Refrein:

Je hebt al een naam, maar je krijgt

er één bij op dit feest

want jij wordt gedoopt in de naam

van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Je bent al een tijdje bij mensen,

je naam is bij ons al vertrouwd

en dus is het tijd om te vieren,

dat God die je kent, van je houdt.

Refrein:

Nu mag je gaan leven met mensen

verbonden in liefde en trouw

omdat zij vandaag bij dit dopen

Gods Naam legden naast die van jou.

Refrein:

voorstellen van de dopelingen

getuigenis doopouders: Hugo en Thomas

zingen lied 344: 1, 2 en 3

doopgebed

bediening van de heilige Doop

geloften van doopouders

aanbieden doopkaarsen, doopdruppels en doopkaarten

doopvraag aan de gemeente

zingen lied 485 (Op Toonhoogte 2015, ‘De Here zegent jou’), Revelation

de dopelingen en de kinderen van de kindernevendienst gaan naar hun eigen ruimte

gebed bij de opening van de Schriften

evangelielezing Matteüs 28: 11 – 20

verkondiging

muziek ‘Zo zal ik bij je zijn’, Sela door Revelation

zingen lied 608: 1

gebeden

zingen lied 1006

mededelingen

inzameling van de gaven

de kinderen komen terug

zingen lied 939: 1 en 3

uitzending en zegen