Datum 4 april 2023
Aanvang 19:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO


Opening Lector doet de teksten

Alle lectorenteksten zijn gemarkeerd in de groene kleur.
Predikantsteksten zijn rood gemarkeerd. V: Hoor mijn stem, hoor mij roepen
A: HEER, ONTFERM U, GEEF MIJ ANTWOORD
V: Mijn hart herhaalt wat Gij mij zegt:
Zoek dan het licht van mijn ogen
A: ZOEKEN ZAL IK, HEER, HET LICHT VAN UW OGEN
HOUD UW GEZICHT VOOR MIJ NIET VERBORGEN
V: Hoor mijn stem, Heer, hoor mij roepen
A: HEER, ONTFERM U, GEEF MIJ ANTWOORD

melodie lied 248 De dag, geboren uit het duister

De dag, geboren uit het duister,
verliest zich hier weer aan de nacht.
De stilte zoeken wij. Zij fluistert
ons in het hart, dat Gij ons wacht.
Laat niet de dag ons achtervolgen
alsof de zon niet onderging.
Maar laat ons rusten in uw hoede,
herken in elk van ons uw kind.
Voor licht en leven ooit geschapen
zijn wij. Zo hebt Gij ons gedacht.
Wij geven ons aan U en slapen
gerust, want Gij bewaakt de nacht.
En laat de morgen voor ons dagen
zoals Gij doet sinds het begin.
Roep uit uw licht en al ons vragen
vindt in uw liefde nieuwe zin
tekst: Sytze de Vries

1e lezing: Klaagliederen 1: 17-22

Psalm 130 pianoimprovis. door Erik

Inleiding op de lezing door predikant Inleiding op de lezing door predikant

2e lezing: Marcus 11: 27-33

Stilte

Lied 653: 1, 3, 7 U kennen, uit en tot U leven

Avondgebed met wierook erbij, aangestoken door lector. acclamatie: Lied 301c (niet in canon)

melodie lied 562 Waarachtig woord van leven

Waarachtig woord van leven
dat op Gods lippen lag,
ook ons nu toegesproken
als op de eerste dag.
O licht, uit God geboren,
dat ons nog tegenstraalt
en sterker dan tevoren
ons op zijn dag onthaalt.
Gij gaf uzelf verloren
als zaad dat sterven moet,
begraven in de voren
van onze tranenvloed.
Gekleed in het verborgen
bloeit Gij, de dood ontvlucht,
voorgoed in onze liefde.
De rank draagt goede vrucht!
Als paaslam aangewezen,
als offerdier geslacht,
ontsluit uw bloed de deuren,
een uittocht uit de nacht!
Wij zijn genood ter bruiloft
met wijn, als bloed zo rood.
Uw liefde fonkelt vurig
en dit geheim is groot.
tekst: Sytze de Vries

V:         Zegene ons de barmhartige God,  
          Vader, Zoon en heilige Geest
A:        NU EN ALTIJD. AMEN.

In stilte verlaten we de kerk