Datum 4 april 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Plantinga
1e collecte Plaatselijke werkgroep HOOP
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


orgelmuziek: Koraalbewerking “Wees gegroet, Gij eersteling der dagen” van Feike Asma

tekst door ouderling Baukje Kool uitgesproken

lied 630: 1,2,3  Sta op een morgen

drempelgebed

Pasen is…          woord over de bloemschikking

kyriegebed, afgesloten met:

kyrielied: 301 K

glorialied: psalm 118: 1,6

verhaal voor kleine en grote oren: Irma van de Esschert

projectlied (door Noa Wolswinkel, begeleid door Astrid Krause)

gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing: Joh 20: 1-18    gelezen door Elly Fiege

[1] Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala, in alle vroegte,

terwijl het nog donker was, naar het graf

en zag dat de steen voor de opening van het graf was weggehaald.

[2] IJlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling, die van wie Jezus hield.

‘Ze hebben de Heer uit het graf gehaald’, zei ze.

‘Wisten we maar waar ze Hem hebben neergelegd!’

[3] Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.

[4] IJlings liepen de twee er samen naartoe, maar de andere leerling liep harder dan Petrus

en kwam het eerst bij het graf aan.

[5] Hij wierp er een blik in en zag dat de linnen doeken er nog lagen.

Maar hij ging niet naar binnen.

[6] Toen kwam ook Simon Petrus, na hem, bij het graf aan en ging meteen naar binnen.

Hij zag hoe de doeken er nog lagen,

[7] maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de andere doeken lag:

hij was opgerold en lag helemaal apart.

[8] Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen.

Hij zag en kwam tot geloof.

[9] Ze wisten toen nog niet wat de Schrift zei: dat Hij uit de doden móést opstaan.

[10] Daarop gingen de leerlingen terug naar huis.

[11] Maria echter stond buiten bij het graf te huilen.

En terwijl ze zo huilde, wierp ze een blik in het graf [12] en zag daar twee in het wit geklede engelen zitten, de een aan het hoofdeinde, de ander aan het voeteneinde van de plaats waar Jezus had gelegen.

[13] Ze spraken haar aan: ‘Waarom huilt ge zo?’ Ze antwoordde: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd!’

[14] Na deze klacht keerde ze zich om en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was.

[15] Jezus vroeg: ‘Vrouwe, waarom huilt ge zo? Zoekt u iemand?’

In de mening dat het de tuinman was zei ze:

‘Heer, als u het bent die Hem hebt weggenomen, zeg me dan waar u Hem hebt neergelegd;

dan kan ik Hem laten halen.’

[16] Jezus zei: ‘Maria!’ Ze keerde zich nu naar Hem toe en zei: ‘Rabboeni!’

Dat is het Hebreeuws voor: meester.

[17] ‘Houd Me niet vast’, zei Jezus.

‘Ik moet opstijgen naar de Vader. Ga liever naar mijn broeders en zeg hun:

“Ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is.” ’

[18] Daarop ging Maria van Magdala aan de leerlingen verkondigen: ‘Ik heb de Heer gezien’,

en ze vertelde hun wat Hij tegen haar gezegd had.

verkondiging met als onderdeel daarvan: foto’s van de groep Kerk en Kunst

muziek voor saxofoon en orgel: “Lied voor de Vox Humana” van Cornelis Pameijer

lied 624: 1,2,3

instrumentale inleiding op de gebeden:

filmopname van het op sax+orgel gespeelde lied: Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed (ELB 302)

eventuele overlijdensafkondigingen

dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

mededelingen:

1 bloemengroet

2 collectes: 

A  werkgroep HOOP,

B  werk van en aan de kerk,

C  liturgisch centrum van de Emmaüskerk

3 diaconaal; filmpje/foto’s van HOOP  wasmachine voor Altersheim Nicodemus

4 bouwjournaal

lied 634: 1,2  U zij de glorie

zegen

orgelspel: “Geprezen zij de Heer” arr. Jan Mulder

voorganger: Adriaan Plantinga

zangers: Gert en Geertje Labots, Willy Aalders, Dick Bonestroo en Noa Wolswinkel

ouderling: Baukje Kool

diaken: Dick Bonestroo

lector: Elly Fiege

kindernevendienstleidster: Irma van de Esschert

organiste: Ali de Boer; pianiste bij projectlied: Adstrid Krause

saxofonist: Jacko van der Meer

koster: Adwout Groenevelt

tijdens de verkondiging: foto’s van de volgende leden van de groep Kunst & Kerk:

Hanny van Ee (Eli Eli lama sabachtani)

Dikkie van de Wal (kruis met vogel)

Jaap van Maren (haan)

Joke Tolkamp (Nieuw leven: sneeuwklokjes en blauwe druiven)

technici: Maarten de Boer, Tijmen Bakker, Thijs den Otter, Jan Volkers, Jan Strunk

afkondigingen: Bert van Rietschoten

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.