Datum 3 november 2021
Aanvang 19:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Ds. A.P. Spaa
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


organist: Martin Moree

Lector: Rienk Postma

. binnenkomst kerkenraad, welkom

. Ps 65: 1,5

. bemoediging en groet

. Ps 65: 6  

. psalmgebed Psalm 116

            Lezen vss 1-4

            Zingen couplet 3

            Lezen vss 7-10

            Zingen couplet 6,8

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. 1e Schriftlz: Marcus 8: 1-9

. Lied 981: 1,2,3

. 2e Schriftlz: Marcus 8: 10-21

. Lied 981: 4,5

. preek

. muzikale meditatie

. Lied: 718: 1,2,4

. gebed

. zingen Apostolische Geloofsbelijdenis Lied 340b

. kollekte-aankondiging

. slotlied Lied 248: 1,2,3,4

. zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

De huidige lockdown maatregelen laat kerkdiensten bijwonen weer toe, lees Coronamaatregelen en diensten voor meer informatie.

Onze kerkdiensten zijn daarnaast zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal (live) online te volgen.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.