Datum 3 oktober 2021
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger Ds. A. Nicolai
1e collecte Diaconaat
2e collecte Kerk en Israël


voorganger: ds Atzo Nicolai

ouderling: Leen Kool

diaken: Marjan Nikkels

organist: Jacob van der Meer

mmv Revelation

lector: Marja Moggré

KND: Yvette van Rheenen

beamer: Thijs den Otter

beeld: Rene Nikkels

support: Gerald Kersjes

geluid: Andre Benus

band geluid: Thijs van Veelen

.

voor de dienst Revelation:

‘Hij is Heer’ (Opw. 586) en ‘Mijn Verlosser leeft’ (Opw. 554)

welkom en mededelingen

zingen ‘U bent welkom’ (Opw. 573)

bemoediging en groet

zingen lied 357: 1, 2 en 3 ondertussen worden de dopelingen binnen gedragen

DE DOOP

onderwijzing

voorstellen van de geloofsleerling en de dopelingen

De doopouders komen naar voren en gaan voor het liturgisch centrum staan

wanneer doopouders aangesproken worden, kan de foto van hun kind getoond worden, zonder naam

Jacko geeft een getuigenis van zijn persoonlijke motieven

doopgebed

gemeente gaat staan

belijdenis: afwending en toewending

zingen lied 340b

gelofte gemeente

gemeente gaat zitten, Jacko blijft staan

gelofte Jacko

handoplegging Jacko

overhandiging belijdeniskaart en boekje door ouderling

kinderen worden naar voren geroepen, water wordt in het doopvont gegoten

bediening van de heilige Doop

geloften van doopouders

aanbieden doopkaarsen door diaken en doopkaarten door ouderling,

en plaatsen ‘druppels’ door twee kinderen, begeleid door diaken

doopvraag aan de gemeente

gemeente gaat staan

zingen lied ‘De Heer is mijn Herder’, van Marcel en Lydia Zimmer

gemeente gaat zitten

dopelingen worden weggedragen, er is oppas voor hen en ook voor de peuters tot vier jaar, hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst

ondertussen muziek, terwijl de foto’s van de dopelingen roulerend worden vertoond

RONDOM HET WOORD

gebed bij de opening van de Schriften

schriftlezing Marcus 10: 13 t/m 16

zingen lied 538: 1 en 4

verkondiging

meditatieve muziek door Revelation

zingen lied ‘Kom tot de Vader’ (Opw. 599)

GEBEDEN EN GAVEN

gebeden

mededelingen

zingen lied 871: 1, 3 en 4

tijdens het voorspel daarvan komen de kinderen van de KND en de oppas de kerkzaal in

uitzending en zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.