Datum 3 september 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte Diaconie
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


. binnenkomst kerkenraad, welkom

. Ps 89: 1,3

. bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.

A: Amen.

. Ps. 89: 6

. kyriegebed met gezongen responsie Lied 296, alleen het refrein

. loflied: Lied 705: 1,3

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. kinderen gaan naar de nevendienst: zingen kinderlied lied 923: 1,3

. 1e Schriftlz: genesis 1: 26-31

. Lied 513: 1,2,3,4

. 2e Schriftlz: Mat. 17: 14-21

. Lied 837: 1,2

. preek

. muzikale meditatie

. zingen (staande) Apostolische Geloofsbelijdenis lied 340b

. mededeling van overlijden

. gebed

. kollekte-aankondiging

. slotlied Lied 641: 1,2

. zegen