Datum 3 juli 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. J.J. Esveldt
1e collecte ZWO / Kerk in Actie: Noodhulp & Rampenpreventie in Ethiopië
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orgelspel – Stilte – Liturgische tekst en welkom door Wilma Gorissen

Zingen:                                                        Psalm 118 : 1 en 5

Bemoediging en Groet

Inleiding op de dienst: ‘Zingen in de kerk’

Gebed

Zingen                                                          Lied 276 : 1 t/m 4

Gebed bij de opening van de Schriften

Zingen                                                          Lied 314 : 1 t/m 3

Lezing Eerste Testament:  Psalm 66 : 1 t/m 9 – Anneke

Zingen                                                          Lied 66 : 1, 3 en 7

Lezing Tweede Testament: Romeinen 15 : 1 t/m 13 – Anneke

Zingen                                                          Lied 632 : 1 t/m 3

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Zingen                                                          Lied 412 : 1 t/m 3 en 6

Gebeden

Zingen                                                          Lied 1006 (Onze Vader)

Slotlied                                                        Lied 910 : 1 t/m 4

Uitzending en Zegen

Zingen:                                                         Amen, amen, amen

Orgelspel