Datum 3 april 2023
Aanvang 19:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO


V:         Hoor mijn stem, hoor mij roepen
A:         HEER, ONTFERM U, GEEF MIJ ANTWOORD
V:         Mijn hart herhaalt wat Gij mij zegt:
            Zoek dan het licht van mijn ogen
A:         ZOEKEN ZAL IK, HEER, HET LICHT VAN UW OGEN
            HOUD UW GEZICHT VOOR MIJ NIET VERBORGEN
V:         Hoor mijn stem, Heer, hoor mij roepen A:  HEER, ONTFERM U, GEEF MIJ ANTWOORD

Lied 239: 1, 4, 6 en 7 O Christus die de zonne zijt

1e Lezing: Klaagliederen 1: 1-2, 10-12

Psalm 51  piano improvisatie door Adriaan

Inleiding op de lezing door predikant Inleiding op de lezing door predikant

2e lezing: Marcus 11: 12-26

Stilte

Lied 547: 1-3 Met de boom des levens

Avondgebed met wierook erbij, aangestoken door lector. acclamatie: Lied 301c (niet in canon)

melodie lied 910 Geboren om te leven

Geboren om te leven aanvaarden wij de reis vol vreugde en verlangen, waarheen het spoor ook wijst. Maar vaak lijkt God verdwenen, vergeten spel en lied, een weg van angst en beven die ons geen toekomst biedt.   Geschapen voor de liefde voor vriendschap, samenzijn, ervaren wij de leegte, het leven als woestijn. Verwachtingen verdwenen, beloften niet vervuld, een weg van angst en beven, een God die zich verhult.   Geroepen tot een leven van hoop en vrees en daad woont naast geluk en vrede de schaduw van het kwaad. Wij zoeken God aanwezig, onzeker blijft de tocht in alle angst en beven tot leven leefbaar wordt.   tekst: Marijke de Bruijne

V:         Zegene ons de barmhartige God, Vader, Zoon en heilige Geest
A:        NU EN ALTIJD. AMEN.

In stilte verlaten we de kerk