Datum 3 april 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Nicolai
1e collecte Offerkist in hal kerk voor meerjarenproject van ZWO (Nehemia)


V: Atzo Nicolai

L: Bas Breedveld

O: Martin Moree

M: Alie Gombert en Olga Smit

C: Frits Gombert

Zanggroep: Anneke, Joke, Annie, Tjitske, Joke, Sylvia, Toos, Alie, Rienk, Joop, Bas, Frits

T: Bas Breedveld, Douwe Jitse Hiemstra, Andre Benus

Koster: Wim van Ginkel

.

stilte, tonen afbeelding

Jezus voor Pilatus, Sjef Hutschemakers

openingswoorden

V: Mijn ziel keert zich stil tot U

A: Van U verwachten wij ons heil. Wees hier aanwezig.

V: Staande tussen geloof en ongeloof, roepen wij uw naam, o God.

A: Van U verwachten wij ons heil. Wees hier aanwezig.

V: Aarzelend tussen afweer en toekering, worden wij stil voor uw nabijheid

A: Van U verwachten wij ons heil. Wees hier aanwezig.

V: Leer ons geloven als mensen van vlees en bloed, in een wereld van bloed en tranen.

A: Kom ons ongeloof te hulp. Amen.

avondlied 244 : 1, 2, 3

aanhef psalmgebed

Haast U, o Heer, tot mijn hulp en wees tot mijn redding gereed.

Werkwijze: de lector gaat bij de lezenaar staan, spreekt de woorden ‘Wij bidden ons psalmgebed’. Daarna wordt de antifoon gezongen, gevolgd door de psalm (gezongen en gelezen).

psalmgebed psalm 125

antifoon: Zij die bouwen op de Heer staan vast als de Sion.

z: cpl. 1

l: vs. 2,3

antifoon + z: cpl. 4

stilte, afgebeelde tekst: zie antifoon

inleiding op de lezing

lied – Tallis – canon, 2- tot 8-stemmig

Voor Hem slechts spot, voor Hem slechts hoon; een koning met een doornenkroon.

Er wordt gekozen, tot besluit: een moordenaar, hij gaat vrijuit.

schriftlezing Markus 15: 1-15

schriftlied 586:  1 t/m 4

stilte, afbeelding tonen

meditatieve muziek

canticum lied 157a: 1 t/m 4

gezongen wierookgebed psalm 141: 2

Gelijk met het zingen van dit lied wordt de wierook aangestoken. 

avondgebed en voorbeden met gezongen acclamatie lied 367c

stil gebed

gezongen onze Vader, lied 370

lied 420 canon

slotgebed/-woorden en zegenbede

Gij zijt toch in ons midden, Heer

Uw naam is toch over ons uitgeroepen

U laat ons niet alleen gaan door

Jezus, onze Heer, die onze Broeder werd,

Opdat wij gaan in uw licht en vrede.

V: Gezegend door de Vader

A: die ons het leven geeft

V: Gezegend door de Zoon

A: die ons leven deelt

V: Gezegend door de Geest

A: die ons leven leidt

V: Gezegend zijt gij, vandaag, morgen en alle dagen

A: wij danken God. Amen.

lied 568a Ubi Caritas vertaling toevoegen (‘Waar liefde en vriendschap is, daar is God’)

aansluitend op de zegen verlaten we zingend de kerk