Datum 3 april 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. J.P.E. Breure uit Voorthuizen
1e collecte ZWO/Kerk in Actie: achterblijvers Moldavië
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orgelspel

Stilte

Welkom ouderling

Aanvangslied  Psalm 25:2

Bemoediging en groet,

Weer gaan zitten

Kyriegebed afgesloten met lied 281: 1,2,3,4,5

Gebed bij het openen van de schriften

Kindermoment met lied

Schriftlezingen en lied

– We lezen uit het Eerste Testament: Exodus 34:27-35

– We zingen:  lied 540: 1 t/m 6 vrouwen en mannen en door elkaar zoals aangegeven in liedboek

– We lezen uit het Tweede Testament: Lucas 9:28-36

– We zingen:  lied 316:1 en 3

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied

– Antwoordlied: Lied om vrede (T: Franck Ploum  M:Lied 924)

1: De wereld houdt haar adem in

oorlog is weer geboden.

Een taal van wapens en gewin

mensen die mensen doden.

In hoop en vrees een lange stoet

voortvluchtig, opgejaagden

zij die hun leven wagen.

2: Kom Geest van liefde en van moed

open het hart van diegenen

voor wie geen leven er toe doet,

die liefde doet verstenen.

Laat jouw Woord in hen binnen gaan

dat toch tot bloei mogen komen

steden van eeuwige vrede.

3: Dat wij niet lopen in de ban

van steeds weer oorlogswerken.

Maar dromen blijven dat het kan

eind aan het recht van de sterken.

Jouw droom die ooit wordt waargemaakt

geluk groeit op de aarde

niemand die vlucht voor een wapen.

Gebeden  acclamatie:  (Tekst, Achmed Aboe Taleb, Muziek: Wick Gispen)

Aandacht gaven collecte

Kinderen terug

Slotlied: Vermoeden en vertrouwen (T: Reinier Kleijer,M:lied 439)

1: Vermoeden en vertrouwen

als bron van ons bestaan.

Wij worden vastgehouden,

hoe onze weg ook gaat,

– een schouder die ons schraagt,

– een hand die ons zal leiden

en die te allen tijde

en overal ons draagt.

2: Vertrouwen en verlangen

naar God die om ons geeft,

dat ik in goede handen

zal zijn zolang ik leef.

Dat Hij ons niet en nooit

uit Zijn oog zal verliezen

maar steeds voor ons zal kiezen

en Zich in ons ontplooit.

3: Verlangen en vermoeden;

meer dan ik denken kan

bergt Hij mij in zijn hoede,

kan ik van Hem op aan.

Want Hij trekt met ons mee

door zeeën en woestijnen

en tot voorbij ons einde

hebben wij aan Hem deel.

zegen