Datum 3 april 2021
Aanvang 19:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. H.A. Heuver


Orde van dienst 

Organist: Erik van Veelen

Zangers: Frits Gombert, Ali Gombert, Bas Breedveld, Anneke Haanschoten, Marjan Nikkels

Koster: Rudi

Lector: Gerco Schakel

Ouder en kind: Daniël en Mirjam Bakker

Ouderling: Arie Esser

Diaken: Sylvia Breedveld

Presentatiemaker: Bas Breedveld

Beamerbediener: Wim Moggre

Beeldbediener: Andre Bakker

Geluidbediener: Gerald Kersjes

Voorganger: ds. Harmke Heuver

We komen in stilte bijeen.

Zingen: lied 295 Wees hier aanwezig

DIENST VAN HET LICHT

Vraag & antwoord

Lezing: Genesis 1: 1-5

Binnenbrengen nieuwe Paaskaars.

Ondertussen wordt gezongen: als alles duister is

Diaken:           Licht van Christus!

Ouderling:      WIJ DANKEN GOD!

Diaken:           Licht van Christus!

Ouderling:      WIJ DANKEN GOD!

(Paaskaars wordt op standaard gezet)

Lied: Het licht is ons voorgegaan

Vraag & antwoord. Lof van het licht.

Lied: 659: 1, 2, 4, 5, 6 Kondig het jubelend aan

DIENST VAN HET WOORD

Vraag & antwoord

Lezing: Exodus 14: 19-22

Lied: 655: 1, 2 Zing voor de Heer een nieuw gezang

Vraag & antwoord

Lezing: Jesaja 55: 1-5

Lied: 655: 4 Zing voor de Heer een nieuw gezang

Vraag & antwoord

Lezing: Ezechiel 36: 24-28

Lied: 833 Neem mij aan zoals ik ben

DIENST VAN DE DOOP

Diaken brengt doopwater de kerk binnen en giet het in de doopvont

Lezing: Romeinen 6: 3-4

Vraag & antwoord

Doopgedachtenis, afzweren van kwaad en bevestigen van geloof:

V:                   Ik belijd *kruisteken* dat ik me verzet tegen alles wat de schepping

                        ondermijnt, afbreekt en vernietigt

                        Dat ik me verzet tegen alle machten en ideologieën,

                        die mensen vernederen, discrimineren en geweld aandoen.

                        Én dat ik me met alles wat in mij is het goede wil bevorderen.

V:                    Ik belijd *kruisteken* dat ik geloof in God, die zich ik-zal-er-zijn noemt,

                        Schepper van hemel en aarde

                        Vader van het volk onderweg

                        Moeder van alle levenden.

V:                    Ik belijd *kruisteken* dat ik geloof in Jezus van Nazareth,

                        de gezalfde, de opgestane, onze levende Heer,

                        die ons oproept Hem te volgen.

V:                    Ik belijd *kruisteken* dat ik geloof in de Geest

                        die leven wekt en levend maakt

                        en elke dag ons leven vernieuwt.

    Lied: 362: 1 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat

DIENST VAN DE MAALTIJD

Voorbeden

Vraag & antwoord

Harmke:          De Heer zij met u

Allen:              OOK MET U ZIJ DE HEER

Harmke:          Verheft uw harten

Allen:              WIJ HEFFEN ZE OP TOT DE HEER

Harmke:          Laten wij danken de Heer, onze God

Allen:              HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN

Gezongen tafelgebed: lied 395: 1-3 Op de avond toen de uittocht

Nodiging

Vredegroet met lied 421: vrede voor jou

Delen van brood en wijn

Gebed: Onze Vader

Lezing: Marcus 16: 1-8

Gerco:             De Heer is waarlijk opgestaan

Harmke:          De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja!

Zingen: lied 286 Waar de mensen dwalen in het duister

Zegen

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.