Datum 3 januari 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Nicolai
1e collecte Plaatselijke werkgroep ZWO
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch Centrum Emmaüskerk


organist: Jan Roeleveld

lector: Rob Schut

koster: Adwout Groenevelt

bemoediging en groet

zingen psalm 72: 1 en 3

gebed

glorialied 468: 1, 2 en 4

filmpje van de KND

evangelielezing Matteüs 2: 1-12

zingen lied 496: 1 en 3

preek

meditatief orgelspel

zingen 527: 1, 2 en 5

in memoriam

gebeden

mededelingen

zingen lied 526: 1 en 4

uitzending en zegen