Datum 2 november 2022
Aanvang 19:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte Diaconaat
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


orgelspel

zingen lied 287: 1,2,3

stil gebed                 drempelgebed

v         Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

a          DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v         …

over de viering

7 Kyriebeden, telkens beantwoord zingend

Kyrielied  367 D 

glorialied: lied 305  alle verzen        Alle eer en alle glorie

gebed bij de opening van de Schrift

lezingen:

Lucas 17: 11 – 19

1 Korintiërs 13: 8 – 13

zingen lied 722 alle verzen     Uw stem Heer hebben wij gehoord

overweging                                           

meditatief orgelspel

Geloofsbelijdenis gezongen:

lied 340 B     Ik geloof

gebeden

stil gebed 

Onze Vader

zingen psalm 103 C: 1,2,5    Loof de Koning    

bede van de avond (liedboektekst na lied 246 B)

zegen    

orgelspel       

inzameling bij de uitgang voor diaconie en kerk