Datum 2 juli 2023
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger dhr. J. Kroon uit Barneveld
1e collecte Vakantiewerk
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

Aanvangslied: NLB 868 : 1, 2

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 868 : 3, 4, 5

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing door lector/lectrix: Mattheüs 4:18-25

Zingen: Psalm 25 : 4, 6, 10

Verkondiging:

Bouw Uw Koninkrijk

Meditatief orgelspel

Zingen: NLB 531 : 1, 2, 3

Geloofsbelijdenis (gesproken)

Instemmingslied: NLB 968 : 4, 5

Avondgebed

Mededelingen, bloemengroet,

collecteaankondiging (inzameling bij de uitgang)

Slotlied: Psalm 72 : 1, 4, 7

Uitzending en zegen

Gemeente: Amen, Amen, Amen

Orgelspel