Datum 2 juli 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. W.G. van Iperen
1e collecte Vakantiewerk
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


VOORBEREIDING

Aanvangslied:                                    Psalm 146: 1, 4 en 5             

Groet en bemoediging

Inleiding op de dienst

Gebed van toenadering                     Lied 103e[1]

Lezing 10 woorden

Glorialied:                                           Lied 150a: 1 en 2                              

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schrift

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing:                                      Johannes 8: 31-42    

Samenzang:                                       Lied 975: 1 en 2

Schriftlezing:                                      Galaten 3: 23-29

Samenzang:                                       Lied 975: 3

Verkondiging

Meditatieve muziek

Samenzang:                                       Gezang 485: 1 en 3 (Liedboek voor de Kerken)

DIENST VAN HET ANTWOORD

Gebeden                                            na ‘zo bidden wij’ responsie: Lied 301k (3 a 4 keer)

HEENZENDING EN ZEGEN

Samenzang:                                       Lied 1014

Zegen


[1] Allen zingen: ‘Bless the Lord’, voorganger leest vers 1, allen zingen ‘Bless etc.’, voorganger leest vers 2 t/m 4, allen zingen ‘Bless etc.’