Datum 2 mei 2021
Aanvang 09:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Nicolai
1e collecte ZWO: Coronahulp wereldwijd
2e collecte Eigen kerkelijk werk
3e collecte Liturgisch centrum Emmaüskerk


voorganger: ds Atzo Nicolai

organist: Jacob van der Meer

lector: Sylvia Breedveld

koster: Wim van Ginkel

beamer en beeld: Sjors van Zijtveld, Andre Bakker, Jan Volkers, Leen Kool

zingen psalm 81: 1, 4 en 8

bemoediging en groet

gebed

zingen lied 648

KND voor de kinderen

lezing Deuteronomium 4: 32 t/m 40

zingen lied 78a: 1, 4 en 5

preek

meditatief orgelspel

zingen lied 158b, enige malen

gebeden

mededelingen

zingen 655: 1, 2 en 5

uitzending en zegen

zingen lied 708: 1 en 6

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.