Datum 2 april 2023
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. M.E.J. den Braber
1e collecte ZWO/KiA: ouderen in Moldavië
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst


Muziek vooraf

Stilte voor je eigen gebed

Welkom

Lied 536: 1, 3

Woord van vertrouwen en groet

V: De Heer is machtig, hij helpt ons altijd.

A: Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

V: Zijn trouw duurt eeuwig.

A: Hij laat de wereld niet in de steek.

V:Ik wens jullie toe dat God, onze Vader

en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn

en jullie vrede geven.

A: Amen.

Aandacht voor de liturgische schikking

Gebed

Lied door kinderkoor: Opwekking Kids 53 Palmtakken, mantels

Moment voor alle kinderen

Projectlied – 2 coupletten op de melodie van Lied 536 – Alles wat over ons geschreven staat

Kinderen nemen het licht mee naar de andere ruimte

Lezing: Psalm 118: 1, 26-29

Lezing: Matteus 21: 1-11

Lied 552

Overdenking

Muzikaal intermezzo

Lied van de maand: 934 – in canon, onder leiding van Astrid instuderen en zingen

(in memoriam)

Gebeden

Aandacht voor de bloemen

Aandacht voor de collecte

De kinderen komen terug vanuit de oppas en van de kindernevendienst

Ze komen met de palmpaasstokken.

Als zij door de ruimte gaan zingen we:

Hosanna, Hosanna, we maken een rij.

Hosanna, Hosanna, want de koning komt voorbij.

Gezegend is Hij die komt in de naam,

die komt in de naam van de Heer  (2x)

Hosanna, Hosanna, Hij rijdt door het land.

Hosanna, Hosanna, neem een palmtak in je hand.

Gezegend is Hij die komt in de naam,

die komt in de naam van de Heer (2x)

Lied 556: 1, 5

Zegen en gezongen Amen.