Datum 2 april 2021
Aanvang 19:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. J.J. Esveldt


predikant: Jan Esveldt

ouderling: Jacqueline Mastenbroek

diaken: HJ van de Kolk

organist: Jacob van der Meer

zang: Marianne van Atten, Astrid Krause, Joke Tolkamp en Paul van Heeringen

lector: Aty Dekker

koster: Dick

beamer en video: Leen, Joop, Wim van Ginkel


Stilte

Groet

 v. De Heer zal bij u zijn

     De Heer zal u bewaren

Drempelgebed

v.         Bij U, Heer, schuilen wij in het onbarmhartig licht van deze dag. 

Hoor ons, God, en blijf ons niet ver.

            Hoor ons God, en kom ons te hulp.

            Gij zijt een wal tegen nacht en ontij, 

Gij, de grond van ons vertrouwen.

In uw handen, Heer, bevelen wij ons leven.

            Beschut ons met de schaduw van Uw vleugels.

Hier gedenken wij Jezus Christus,  in zijn lijden, in zijn dood.

In de dagen van zijn leven heeft Hij onze zwakheid gedragen,

onze leegte onder ogen gezien. 

Hier zien wij op naar het kruis. 

Laat dit uur voor ons zijn als een waken en bidden met Hem.

            In Uw handen, Heer, bevelen wij ons leven.  Amen.

Zingen  / Lezen: Psalm 22

  zingen 1 en 2

  lezen 7 t/m 9 – Aty

  zingen 4

  lezen 12 t/m 14 – Aty

  zingen 6 en 7

Stilte

Gebed

korte inleiding bij afbeelding

Zingen: ‘Via Dolorosa’ – Astrid Krause en Paul van Heeringen

Schriftlezingen

Het lijdensverhaal volgens Johannes (Hst 18 en 19)

. 1e lezing: Joh. 18: 1-11 – Aty

. Lied 587: 1 en 2

. 2e lezing:  Joh. 18:12-27 – Aty

. Lied 561: 1, 4 en 5

. 3e lezing: Joh. 18: 28-19: 3 – Aty

. Lied 558: 1, 6 en 7

. 4e lezing: Joh. 19: 4-16a – Aty

. Lied 576b: 1, 2 en 3

. 5e lezing: Joh. 19: 16b-27 – Aty

. Lied 577: 1 en 3

. 6e lezing: Johannes 19: 28-30   – Aty     na het lezen van vers 30 wordt de Paaskaars gedoofd

. Zingen ‘Es ist volbracht – Johannes Passion – Astrid Krause

. 7e lezing: Joh. 19: 31- 42 – Aty

. Lied 873

De Goede Vrijdag gebeden, na ‘zo zingen wij samen’: Lied 300b  (7x)

Zingen lied 557

Stilte

v.         Als een mens sterft, wordt de aarde zwaarder

            een wonde dieper, een grafkuil zwarter.

            Als een mens sterft, zou de aarde stil moeten staan

            en huiveren onder de druk van het verdriet

            en de tranen van droefheid.

            Om tranen hoeft niemand zich te schamen;

            in droefheid wordt liefde zichtbaar.

            Wat blijft is onze hoop… ons geloof.

            Wij geloven dat deze dood niet het einde is.

            Wij geloven dat de nieuwe morgen zal dagen.

In stilte verlaten wij de kerk

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.