Datum 1 mei 2022
Aanvang 18:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. F.H. Welbedacht uit Sneek
1e collecte ZWO / Kerk in Actie: Vluchtelingen Nigeria
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orgelspel

Stilte

Liturgische tekst en welkom door ouderling

Aanvangslied 280: 1, 2, 3, 4

Aanvangswoord en groet

Lied 280: 5, 6, 7

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: Lucas 24: 13-35

Lied 225: 1, 2, 3, 4

Overdenking

Lied 646

Gebeden

Mededelingen en bloemengroet

Slotlied 362

Zending en zegen

Orgelspel