Datum 1 mei 2022
Aanvang 09:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A. Plantinga
1e collecte ZWO / Kerk in Actie: Vluchtelingen Nigeria
2e collecte Eigen kerkelijk werk


Orde van Dienst

orgelspel

meditatieve tekst door de ouderling

psalm 84: 1,2,4

v             Onze hulp is in de Naam van de Heer

a             DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v             U brengen wij dank, dat wij hier bijeen kunnen zijn,

               zingend, biddend, horend uw Woord.

a             BRENG ONS DICHTER BIJ U

               EN NEEM ONS MEE IN HET SPOOR VAN UW ZOON

               JEZUS CHRISTUS.

v             Breng ons tot rust in uw huis,

               opdat wij kunnen komen tot U en tot elkaar,

a             AMEN.

over de dienst

kyriegebed; kyrielied 647   Voor mensen die naamloos

glorialied  652   Zing jubilate voor de Heer

gebed bij de opening van de Schrift

verhaal voor kleine en grote oren

Young Talents zingen samen met allen:  Waar vriendschap en liefde zijn, daar is God.

de kinderen gaan naar de kindernevendienst met het licht

Schriftlezing Ruth 2: 8 – 17

Hebreeën 13: 2

lied bij de Schrift: 322  Die chaos schiep tot mensenland

verkondiging

orgelspel

lied door Young Talents gezongen

Sterren van hoop (Stars of Hope) geschreven door René Wingelaar 
 1 Helemaal alleen, je hebt je deel, de pijn die dit kind moet dragen...
Slaap buiten, geen huis dat duurt, een vluchteling, geen rust. 
Refrein:
Voel je dit gebed, dit lied...
Ik weet nooit of het langskomt.
Als de wind gelijk heeft kan het je nacht vullen.
met sprankelende sterren van hoop. 
2 Helemaal alleen, geen familie in de buurt, die koude en lege jaren
Lang weg, sinds de liefde er was, doorzoek je het overal.
Refrein
3 Helemaal alleen, goede herinneringen sterven, verloren in angst en huilen
Kon ik je maar een tijdje optillen en die gevangen glimlach zien.
Refrein:
Voel je dit gebed, dit lied...
Ik weet nooit of het langskomt.
Als de wind gelijk heeft kan het je nacht vullen.
met sprankelende sterren van hoop.
4 Laat de wind gelijk hebben, laat het je nacht vullen.
met sprankelende sterren van hoop
Stars Of Hope

All alone, you have your share, the pain this child must bear

Sleep outside, no home that lasts, a refugee, no rest

Chorus:

Can you feel this prayer, this song

Never know if it comes along

When the wind is right it could fill your night

With sparkling stars of hope

All alone, no family near, those cold and empty years

Long gone, since love was there, you search it everywhere

Chorus:

All alone, good memories die, lost in fear and cries

Could I lift you up a while and see that captured smile

Chorus:

Let the wind be right, ‘n’ let it fill your night

With sparkling stars of hope

mededelingen:  

1  een van de jongeren over het contact met de Oekraïners afgelopen vrijdag (samen eten – meet and eat)

2 collectedoelen: Collecte voor ZWO: KiA Nigeria: Noodhulp en werken aan vrede voor jongeren.    

3 overige mededelingen

4 bloemen gaan naar ….

5  steentje zal worden gelegd

inleidend op de gebeden zingen wij lied 426

gebeden, stil gebed, Onze Vader

tijdens het voorspel van onderstaand lied komen de kinderen terug

slotlied  lied 747: 1, 4, 8    Eens komt de grote zomer

zegen

orgelspel