Datum 1 april 2021
Aanvang 19:30
Locatie Immanuëlkerk
Voorganger Ds. A. Nicolai & Ds. A.P. Spaa


. binnenkomst kerkenraad, stilte en gedicht

. Ps. 107: 1,3

. bemoediging en groet

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. 1e Schriftlz: Joh. 13: 1-17

. Lied  569: 1-4

. 2e Schriftlz: galaten 6: 14-16

. Lied 566: 1,5,6

. korte overdenking.   

. muzikale meditatie

. Lied: 344: 1,2,3

. gebed

. viering Heilig Avondmaal

nodiging tot het Heilig Avondmaal

inleiding op de grote lofzegging

v. De Heer zij met u

a. EN MET UW GEEST

v. Verheft uw harten!

a. WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER!

v. Laten wij de Heer onze God danken

a. HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG

tafelgebed: ‘Die naar menselijke gewoonte…’  tekst van Huub Oosterhuis en muziek van Bernard Huijbers

besloten met Onze Vader…

vredegroet

de gemeenschap van brood en wijn

dankgebed

. schriftlezing: Joh. 13: 21-30

. slotlied Lied 556: 1,2

COVID-19 pandemie

Aanpassingen in onze kerkdiensten

Het is weer mogelijk om de kerkdiensten fysiek bij te wonen, lees Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig voor meer informatie.

Onze kerkdiensten blijven ook (live) online te volgen, zowel via de Kerkradio, de website van Kerkomroep als ons YouTube kanaal.
YouTube kan gelijktijdig meer live streams verwerken en wordt derhalve aanbevolen als u de dienst online live wilt volgen.

Collectegeld overmaken? Graag! Weten hoe, lees (Digitale) collectes voor de mogelijkheden die daarvoor aangeboden worden.

Even napraten na een morgendienst? Dat kan, kom dan gezellig om 11:00 uur Digitaal koffiedrinken.

Kerkdiensten zijn terug te kijken in het Kerkdiensten archief, of via beide hiervoor genoemde websites.