Datum 1 januari 2023
Aanvang 10:30
Locatie Emmaüskerk
Voorganger ds. A.P. Spaa
1e collecte ZWO/Kerk in Actie: Vluchtelingen Syrië
2e collecte Eigen kerkelijk werkGEEN KINDERNEVENDIENST

Orde van Dienst

. binnenkomst kerkenraad, welkom

. Ps 98: 1,3

. bemoediging en groet:

V: Onze hulp is de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En die nooit loslaat waar Hij aan begon.

V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest.

A: Amen.

. Ps. 98: 4

. kyriegebed

. loflied: Lied 474: 1,5

. Gebed om verlichting met de Heilige Geest

. 1e Schriftlz: Numeri 6: 22-27

. 2e Schriftlz: Lucas 2: 21

. Lied  489: 1,2

. preek

. muzikale meditatie

. Lied: 512: 1,3,5

(. Eventueel mededeling van overlijden)

. gebed

. kollekte-aankondiging

. slotlied Lied 425

. zegen