Hallo!!

Op deze pagina kan je activiteiten vinden die voor de jeugd worden georganiseerd.

De catechisaties staan op een aparte pagina, klik daarvoor in het menu hierboven op 'Catechese'.

 

Pastoraatsgroep Jeugd »

Samen op Club (Kinderclubs) »

Jeugdkerk »

Helping Hands »

Startweekend »

Zondagsschool/Kindernevendienst »

Kinderoppas »

Kliederkerk »

Razem »

 

Pastoraatsgroep Jeugd

V.l.n.r. Jolanda (secretaris), Herman (jeugdouderling), Johan (penningmeester), Jan (regelneef), Harmke (dominee), Mark (jeugdouderling).

De pastoraatsgroep Jeugd heeft inzicht in alle lopende jeugdactiviteiten voor jeugd van 0 – 18 jaar. Zij voelt zich mede verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. De pastoraatsgroep Jeugd heeft als taak activiteiten voor de jeugd te stimuleren en te verbeteren door het bieden van een goede organisatie- en communicatiestructuur, te helpen de juiste mensen op de juiste plek te zoeken, mee te helpen activiteiten te doen slagen, support te geven bij activiteiten, te adviseren waar nodig. De pastoraatsgroep Jeugd stimuleert jeugdwerkvrijwilligers en functioneert voor hen als klankbord. De pastoraatsgroep Jeugd is een verbindende factor tussen de verschillende jeugdactiviteiten en schept waar nodig voorwaarden. Zij vertegenwoordigt de jeugd, haar vrijwilligers en haar activiteiten bij o.a. kerkenraad. De jeugdraad stelt een jeugdbeleidsplan op, dat wordt getoetst. Daarnaast wordt er jaarlijks een activiteitenkalender gemaakt waarop alle geplande activiteiten voor de jeugd vermeld staan.

E-mailadres:  jeugd@pgbarneveld.nl

 

 Samen op Club (Kinderclubs)

Iedere week is er voor de kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basisschool een clubavond.
We willen tijdens de clubavond graag op een leuke, creatieve, informele manier bezig zijn in, om en met de kerk! Al een aantal jaren is de belangstelling voor club onder de kinderen erg groot. De opkomst stijgt ieder jaar weer. Iets om trots op te zijn! In de toekomst geen kerk zonder al deze kinderen.

Een clubavond duurt een uur en is altijd in het jeugdgebouw bij de Bethelkerk. De leiding bepaalt zelf hoe dat uur eruit komt te zien. De ene keer wordt er wat geknutseld de andere keer is er buiten een leuk spel, gaan de jongens voetballen en houden de meiden een playback show. Alles kan!

Ga naar www.samenopclub.nl voor meer informatie. De foto's van het clubkamp staan hier ook!

E-mailadres: leiding@samenopclub.nl

 

Razem

Razem voor 12 tot 16 jaar

Razem heeft haar eigen onderdeel op deze site: klik hier.

Jeugdkerk

De jeugdkerk is er speciaal voor jongeren uit de klassen 1 tot en met 4 van het voortgezet onderwijs. Er is jeugdkerk van oktober tot en met juni op de eerste zondag van de maand van 10.30 tot 11.30 uur in het Jeugdgebouw, locatie Bethelkerk. Tijdens de jeugdkerk worden actuele en aansprekende onderwerpen, op verschillende manieren besproken en verwerkt.

E-mailadres: jeugdkerk@pgbarneveld.nl

 

Helping Hands

Helping hands is een groep jongeren van (op dit moment) 15 tot 24 jaar die mensen willen helpen die het minder hebben dan zij. Om de projecten voor deze mensen te kunnen doen, halen ze geld op met acties die ze in Barneveld doen. De projecten, zoals een jaarlijkse werkweek,die ze doen zijn verspreid over heel Nederland. Wil jij graag anderen helpen, of hebt u een klusje voor Helping Hands, kijk dan op www.helpenmetjehanden.nl of zoek ze op op Facebook.

E-mailadres: info@helpenmetjehanden.nl

 

Kindernevendienst

Tijdens de kindernevendienst wordt er een bijbelverhaal verteld in begrijpelijke taal voor kinderen. Vaak is er een verwerking in de vorm van een knutselwerkje of een spel.

Voor kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool is er tijdens een gedeelte van de morgendienst kindernevendienst. De kinderen gaan net voor de verkondiging samen met de leiding de kerk uit en komen voor de zegen weer terug in de kerk. Er zijn twee groepen: kinderen in groep 1 t/m 4 en een groep 5 t/m 8 van de basisschool. 

In de tijd voor Kerst en Pasen werken we met een speciaal project. 

Eén keer per maand is er voor de kinderen van zorgboerderij Het Paradijs een speciale kindernevendienst.

E-mailadres:  kindernevendienst@pgbarneveld.nl

 

Kliederkerk

Kliederkerk is voor kinderen van 0 tot 12 en hun (groot)ouders. Kliederkerk is 5 keer per jaar.
Het begint om 16.00 uur en eindigt om 18.00 uur.

Kinderen en volwassenen kunnen samen een bijbelverhaal ontdekken, samen zingen en bidden, en samen eten.

Het eerste uur is het klieder-uur. Op allerlei manieren verkennen we een bijbelverhaal, kris kras door de zaal zijn verschillende dingen te doen. Loop er langs, neem je kind op schoot of laat hem of haar lekker door de ruimte stuiteren terwijl je zelf een bakje koffie drinkt met andere ouders. Ook mensen zonder kinderen zijn welkom. Of opa's en oma's. Ga ergens bij zitten, en help elkaar iets moois te maken. En help elkaar zo spelenderwijs iets van God ontdekken!

Het volgende uur begint met een korte viering. Een kerkdienstje dus, gezellig in de kring. Het bijbelverhaal wordt verteld, we zingen en bidden.

En dan.... samen eten! Onze kliederkerk-hulptroepen bereiden een maaltijd voor, daar hoef je dus niet meer voor te zorgen thuis. Ook dit zal wel kliederig worden. Kom dus niet in je mooiste zondagse kleding! :)

Meer informatie over kliederkerk kan je hier vinden.

 

Kinderoppas

 

De kinderen kunnen voor de morgendiensten vanaf 10.00 uur en de A-meezing-Sunday diensten vanaf 10.45 uur gebracht worden in een zaal van de kerk. De kinderen mogen een beker/flesje drinken, voorzien van hun naam, meenemen. Indien van toepassing zijn luiers ook handig. E-mailadres: oppas@pgbarneveld.nl 

 

Startweekend

Begin september zijn er voor de jeugd van alle leeftijden verschillende activiteiten in en rond de kerkgebouwen. Hiermee wordt de aftrap gegeven voor het nieuwe seizoen. Deze activiteiten worden samen met de Catharinaparochie georganiseerd. De afgelopen jaren kenden we de volgende succesvolle activiteiten tijdens dit weekend  : Volleyballen, Thema-disco, Spelmorgen, Vossenjacht, Film + Spooktocht, Knutselen op Zondag, een Avonddienst-spektakel   en een Razem-inloop. 

startweekend

E-mailadres : startweekend@pgbarneveld.nl

Lees hier meer over de visie achter het jeugdwerk.

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten »

Emmaüskerk

Emmaüskerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

Immanuëlkerk

Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2020 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland