5 oktober 2016

 

 

thema:

 

“zonder stigma”!

 

sterk in kerk en samenleving

 

Van 14.00 uur-17.00 uur staat de ‘StigmaTour’ bus

Op het Raadhuisplein in Barneveld

 

Van 19.30 – 22.00 uur thema avond;

“zonder stigma”! sterk in kerk en samenleving

in de Immanuëlkerk, Achterdorpstraat 5, Barneveld

 

Voor mensen die ‘anders zijn’ door een psychiatrische ziekte of aandoening, mensen in kwetsbare posities is meedoen en meewerken in kerk en samenleving niet vanzelfsprekend.

Een verwelkomende samenleving biedt mensen de ruimte om anders te zijn en stelt zich open voor mensen met een beperking. Dat gaat niet zomaar vanzelf. In kerken en andere levensbeschouwelijke groepen is nog vaak onbegrip en stigmatisering. Dit kan leiden tot misverstanden, uitsluiting, en discriminatie. Begrip, kennis en inzicht in dat ‘anderszijn’ is zinvol en een voorwaarde voor samenleven en geloven.

Middagprogramma

Kom op 5 oktober naar Barneveld. Op het Raadhuisplein, staat tussen 14.00 uur en 17.00 uur de ‘Stigma Bus’ met Maatjeswerk waarin we het leven met psychiatrische aandoeningen bespreekbaar maken. Zo willen we  bewuste en onbewuste stigma's op een interactieve manier zichtbaar maken en tegengaan met spel, theater, filmpjes, foto's, social media en (online) interactieve ontmoetingen tussen ervaringsdeskundigen.

De ‘StigmaTour’ is een initiatief  van Zorgbelang Gelderland en een samenwerking met Samen Sterk zonder Stigma, De Bagagedrager, Maatjeswerk Autisme Barneveld en mede mogelijk gemaakt  door Dela Goededoelenfonds.

Avond programma

’s Avonds bent u welkom in de Immanuëlkerk,  Achterdorpstraat 5 in Barneveld. Op deze avond kunt u over 6 thema’s, stigma, autisme, dementie, depressie, eenzaamheid, en verslaving, spelenderwijs uw kennis en begrip over het thema en elkaar vergroten door het spelen van

Een Steekje Los? een eigenwijs spel.

Een Steekje Los?... is een educatief spel over psychische gezondheid en kwaliteit van leven en ga je in gesprek over de levensthema’s;

gezondheid, hulp, sociale Contacten, vrije tijd, studie en beroep, thuis, relaties en zingeving.

Dit spel heeft een grote waarde in het bespreekbaar maken van de gevolgen van hersenaandoeningen en kan een bijdrage leveren aan het beter verstaan van elkaar. www.eigenwijsspel.nl

Verdieping en gesprek .

Mw. dr. Hanneke Schaap-Jonker, psycholoog en theoloog, en werkzaam als rector van het Kennisinstituut christelijke ggz (Eleos / De Hoop ggz) zal een lezing verzorgen die speciaal is gericht op de aandacht voor autisme spectrum stoornis en hoe wij daarmee kunnen omgaan in de kerk, in de kerkdiensten maar ook in kerkenraden, jeugdgroepen gespreksgroepen en catechese.


Praktische gegevens

Middag programma: De ‘StigmaTour’ bus, vrije inloop op het Raadhuisplein in Barneveld

Avond programma:  Immanuëlkerk, Achterdorpstraat 5, Barneveld.

19.15 uur Ontvangst met koffie/thee

19.30 uur Welkom, opening en toelichting programma

19.45 uur Interactieve introductie van het spel door Ellen Spanjers en Door Hooijer

                  die het spel bedacht en doorontwikkeld hebben.        

20.00 uur Speelronde met 2e koffie/thee Er zijn zes interactieve speeltafels

20.50 uur Afronden spel

21.00 uur Mw. Hanneke Schaap neemt ons mee in haar verhaal en brengt zo   

                  ook wat orde in alles wat wij hebben gehoord.

Een handvat om mee verder te gaan. 

22.00 uur Sluiting.               

 

Aanmelden voor het avondprogramma kan via het mailadres steunpuntnoord@protestantsekerk.nl

Meer informatie kunt u opvragen bij: Bea Mulder, Maatschappelijk Activeringswerk Gelderland 06-15908561, b.mulder@Protestantsekerk.nl

Kerkdiensten

 • 18-11 | 09:30 Heilig Avondmaal
  Zittende viering
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. H.A. Heuver

 • 18-11 | 15:00 Heilig Avondmaal
  Met kerkradioluisteraars
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. H.A. Heuver

 • 18-11 | 18:30 Avondgebed
  Vooraf catechese
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland