De Protestantse Gemeente Barneveld is een actieve gemeente die in het najaar van 2020 haar intrek neemt in een vernieuwd kerkelijk centrum met twee multifunctionele ruimten voor het houden van kerkdiensten en allerlei overige activiteiten. Onze gemeente vi ndt muziek hierbij belangrijk omdat muziek ondersteunend is aan de erediensten maar ook mensen samenbrengt en bij veel activiteiten een rol speelt. Onze gemeente heeft meerdere organisten en een eigen band ( Daarnaast is er veel muzikaal talent in de gemeente en wordt in het najaar voor de 4 e keer een musical opgevoerd door eigen gemeenteleden die alles voor hun rekening nemen. Kortom een gemeente die muziek belangrijk vindt en daar nog meer mee wil doen. Daarvoor zoeken wij een

MUZIEKPIONIER m /v

Van de muziekpionier wordt gevraagd
- gemeenteleden te enthousiasmeren om hun muzikale talenten in te zetten in de gemeente.
- zijn/haar expertise in te zetten t.b.v. predikanten/organisten/muziekgroepen/gemeente
- bekend te zijn met de liturgische t raditie binnen de protestantse kerken
- aanwezige kaders rondom allerlei vormen van muziek verder uit te werken
- muziekactiviteiten en projecten in gang te zetten en te stimuleren
- te fungeren als verbindende muzikale schakel en te werken aan kwaliteitsverbetering van muziekuitvoering/beleving


Gedacht wordt aan een (school)musicus die praktische ervaring heeft met kerkmuziek of aan een kerkmusicus die praktische ervaring heeft met andere stijlen dan traditionele kerkmuziek.

Het betreft een tijdelijk d ienstverband van 0,2 fte. De generale regeling voor kerkmusici van de PKN is leidraad voor honorering. De inzet wordt flexibel afgestemd op basis van de activiteiten.

Uitgebreide functie informatie kunt u per e mail opvragen bij Frits Gombert  fgombert103@gmail.com

Uw motivatie met CV kunt u voor 15 december 2019 mailen naar wimmoggre@pgbarneveld.nl

Kerkdiensten

 • 08-12 | 09:00 Ochtendgebed
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

 • 08-12 | 10:15 Doopdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A.P. Spaa

 • 08-12 | 18:30 Vesper
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. H.A. Heuver

Alle kerkdiensten »

Emmaüskerk

Emmaüskerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

Immanuëlkerk

Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2019 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland