Uit de Classicale Vergadering Veluwe

In het vorige verslag stond achter de titel nog ‘(i.o.)’, maar deze toevoeging is nu niet meer nodig. Op 1 mei is de overgang van 74 naar elf classes ingegaan en de Classicale Vergadering (CV) Veluwe had besloten om ook maar meteen op 1 mei te gaan vergaderen.
Een zeer belangrijk agendapunt was de benoeming van de classispredikant. De CV heeft met vreugde de voordracht van de selectiecommissie om dr. W.G. (Wilbert) van Iperen (thans predikant in de Protestantse Gemeente te Barneveld) in deze spilfunctie in de nieuwe classis Veluwe te benoemen overgenomen. Op 15 mei zal de beroepsbrief aan hem worden overhandigd. Het is de bedoeling dat de classispredikant op 1 september aan zijn nieuwe taak zal beginnen.
Op 1 mei werd ook het breed moderamen (BM) van de CV Veluwe gekozen: Martin Morsink (preses), Gerrit Bok (scriba), ds. Henk Molenaar (2e voorzitter), Henny Dolstra-Muggen (2e scriba), Paul Bikker, Johan Jobse en Daan van Doorne; het BM wordt ondersteund door enkele adviseurs.
In het kader van Kerk 2025 is er een behoorlijke wijziging in het werk van de visitatie doorgevoerd. De ‘gewone’ visitatie, waarbij eens per vier jaar twee visitatoren een (wijk)gemeente bezochten komt te vervallen, er zal nu meer ingezet worden op ontmoetingen tussen gemeenten in de ring (het gebied van de voormalige classis). De visitatie nieuwe stijl zal zich richten op wat eerder de buitengewone visitatie werd genoemd, dus begeleiding/bemiddeling bij conflictsituaties. Het classicaal college voor visitatie in de CV Veluwe bestaat uit twaalf leden. Tot waarnemend voorzitter is benoemd ds. C. van Sliedregt te Nunspeet.
Tijdens de vergadering moesten enkele regelingen worden vastgesteld, zoals de huishoudelijke regeling voor de CV (die we liever aanduiden als classicale regeling) en de verkiezingsregeling. Bij de laatste regeling gaat hem om de wijze waarop de afgevaardigden naar de CV door de ringen (de vroegere classes) worden gekozen. In de nieuwe situatie heeft niet elke kerkenraad meer een afgevaardigde naar de classis, het is dus van groot belang dat de kerkenraden in de ring goed betrokken worden bij de verkiezing van de afgevaardigden.
De CV Veluwe wil graag zo transparant mogelijk zijn, daarbij kan een goede website helpen; hier wordt dus aan gewerkt.


Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland