Preek van de Leek, 27 oktober 2019: Marjolein Demmers

Wat is het ook alweer?
‘De Preek van de Leek' is, zoals de titel al aangeeft, een preek, maar deze keer niet met een dominee op de kansel, maar een leek. Weliswaar zijn de leken op hun eigen manier allemaal gewend om publiek op te treden, in ‘De Preek van de Leek’ zullen ze zich kwetsbaar moeten durven opstellen. Ze spreken niet vanuit hun functie of verantwoordelijkheid, maar vanuit hun persoonlijke drive.
Voor de Barneveldse Preek van de Leek, worden drie bekende mensen uit Barneveld, uitgedaagd om de kansel te beklimmen. Niet om een lezing te houden, maar om voor één keer de beproefde vorm van een kerkdienst te volgen en daar zowel met tekst als muziek een eigen invulling aan te geven. De leken krijgen hierbij professionele begeleiding van Ds. Atzo Nicolai en Ds. Peter Breure. (In het kader van de groeiende samenwerking tussen onze gemeente en de Ichthuskerk in Voorthuizen). Het resultaat: boeiende en verrassende verhalen ingebed in een traditionele liturgie.
Op de website https://pgbarneveld.nl/fotoalbum?galAlbum=106, kun je terecht voor een impressie van de afgelopen dienst.
Op 27 oktober zal Marjolein Demmers de kansel beklimmen.

Nou zult u misschien denken: Marjolein Demmers, wie is dat? Wel, zij is de directeur van de organisatie Natuur en Milieu. Die werkt aan het streven naar een klimaatneutrale samenleving in 2050 en aan het herstel van biodiversiteit. De leden maken daarvoor gebruik van wetenschappelijke inzichten en overleggen met allerlei maatschappelijke organisaties en met de overheid.
Marjolein zit aan tafel met ministers en CEO’s van grote bedrijven en weet dus hoe het er in de keuken van bestuurlijk Nederland en in de boardrooms van multinationals aan toegaat. Zij kan ons gepassioneerd en geïnformeerd vertellen wat er gaande is en wat er nodig is als het gaat over de klimaatcrises. Dus, voor wie betrokken is bij de klimaatcrises (en wie kan dat niet zijn?) heeft zij een urgent en relevant verhaal.
De dienst begint om 19.30 uur in de Immanuelkerk.
Wij nodigen u en/of jullie van harte uit deze bijzondere bijeenkomsten bij te wonen!
Met vriendelijke groeten,

Peter Breure, Hans Versteegh, Ina de Boer en Atzo Nicolai.

Kerkdiensten

 • 20-10 | 10:15 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. H.A. Heuver

 • 20-10 | 18:30 Kerkdienst
  M.m.v. Revelation
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. D. de Jong uit Voorthuizen

 • 27-10 | 10:15 Heilig Avondmaal
  Viering in de kring
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A.P. Spaa

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland