Paasjubel dienst

Iedereen is welkom in de Paasjubeldienst die op Paasmorgen gehouden wordt in de Immanuëlkerk.
De dienst begint om 8.45u en de liturgie voor de dienst staat hieronder

De reden dat deze dienst terugkeert is dat er een Paasontbijt gehouden wordt en dat de tijd tussen ontbijt en Paasdienst wel erg lang is. Maar dat wil niet zeggen dat deze dienst alleen bestemd is voor wie aan het ontbijt meedoet. Integendeel. iedereen is van harte welkom om met elkaar de Paasdag zingend en biddend te begroeten

LITURGIE Paasjubel

Gedicht Willem de Merode

PAASMORGEN

 Hij was het graf al uitgegaan
Vóór ik Zijn dood bezoeken kon.
Een zwarte leegte in de zon
Gaapt de spelonk mij aan.

O wát ik hoopte in mijn verdriet,
Hij kwam mijn ongeduld nog vóór.
Maar, Die ik door de dood verloor
Vind ik ook levend niet.

De olijven met de lichte wind
Verzilvren in de zonneschijn,
Waar 't hart niets dan zijn oude pijn
langs alle paden vindt.

Maar om de donkre nauwe bocht
Wappert een oogwenk zijn gewaad.
Mij blindt de glans van zijn gelaat.
Hij had MIJ lang gezocht.

Zingen Lied 624:1 en 2

Bemoediging en groet

Zingen Lied 621:1, 4 en 5

Gebed

Lezing  Mattheus 28:1-10

 Evangelische Liedbundel 125:1 en 2 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

Leestekst Litanie van een wachter bij het graf - Willem Jan Otten

Kan het bestaan, twee mannen vallend in één slaap ?
Hoe dan ook, het graf dat wij moesten bewaken,
dat was 's morgens leeg. Terstond vertelde mijn collega
mij zijn droom, die van begin tot eind exact de mijne was,
hetgeen ik hem, doodsbang ineens, verzwegen heb.
Nog steeds begrijp ik niet wat mij sindsdien bezielt.
Des nachts ben ik ontredderd als een motje om
een kaars, ach, roer mij aan en stel mij op mijn plaats,

een man die in zijn graf zijn windselen ontbindt,
zijn steen wegrolt, zijn wonden bloeden nog
maar kleuren aarde niet, de maan is vol en wit
maar schaduw werpt ze niet, de dode buigt zich
over ons en zegt met ongeveer mijn moeders stem :

 dit is geen droom maar waken evenmin,
dit is wat wordt zolang je vreest
dat dit bestaat, dit zal bestaan
zodra je vreest dat dit niet kan.

Heb het niet onthouden wat hij zei,
wel weet ik dat in mijn droom mijn maat
tot op het laatst zijn ogen open had
dat hij de mijne zocht, en vond, en sliep,
ach, roer hem aan en stel hem op zijn plaats.

Zingen Liedboek voor de Kerken 221: 1 en 2 Wees gegroet Gij eersteling

Beeld Vlam van Pasen

Zingen Lied 637

Gebeden afgewisseld met zingen van Lied 657:1, 2 en 4

Dankgebed

657:1

Intenties

657:2

Intenties

657:4

Onze Vader

Slotlied Lied 416

Zegen

 

 

 

Kerkdiensten

 • 27-01 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

 • 27-01 | 11:00 FRIS-dienst
  Inloop vanaf 10.30
  locatie: Bethelkerk
  voorganger:

 • 27-01 | 18:30 Oecumenische viering
  locatie: Catharinakerk
  voorganger: Pastor K. Donders

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland