'Ja' zeggen - ook met geld

 'Sommige mensen redden het niet door eenzaamheid, verwaarlozing, verkeerde keuzes en de grillen van de markt of de natuur. Bevolkingsgroepen dreigen over de rand te vallen of haken af. Wie dat met droge ogen aanziet, heeft weinig van Jezus begrepen. Op de vraag 'ben ik de hoeder van mijn broeder?' worden we uitgenodigd ja te zeggen.' Dit is een stukje uit ‘De Hartslag van het leven’, visienota van de Protestantse Kerk. 'Ja' zeggen kunnen we doen met ons gebed en ons meeleven, met onze inzet en met onze politieke keuze. En ook met ons geld.
Op de eerste adventszondag is de eerste collecte bestemd voor het landelijk missionaire werk van de PKN. Ditmaal is de opbrengst voor het werk van MarcusConnect in Den Haag. De Haagse wijk Moerwijk kent veel verschillende culturele groepen, maar er is nauwelijks enige binding tussen mensen. Bijna drie jaar probeert de protestantse pioniersplek MarcusConnect daarin verandering te brengen. Missionair kerkelijk werker Hette Domburg vertelt dat gezocht wordt naar een intensievere verbinding tussen de gemeente en bewoners in de wijk. “We zoeken de mensen op daar waar ze zijn” zegt hij. “We werken aan meer gemeenschap in de wijk waardoor de eenzaamheid en de vervreemding minder worden.” De Marcuskerk waartoe MarcusConnect behoort, richtte zich al langer op kinderen en tieners in de wijk. Nu wil ze ook iets doen voor de vele jonge moeders en anderen tussen de twintig en veertig jaar, waarvan twee derde deel allochtoon is. MarcusConnect is voor deze mensen een plek om op adem te komen, en God te leren kennen. Met een ‘pioniersplek’ als MarcusConnect wil de Protestantse Kerk eraan bijdragen dat de kerk voor mensen weer ‘in de buurt’ is, als een plek van zingeving en een plaats waar men omziet naar elkaar. Daarom beveelt de diaconie deze collecte van harte bij u aan.

Kerkdiensten

 • 27-01 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

 • 27-01 | 11:00 FRIS-dienst
  Inloop vanaf 10.30
  locatie: Bethelkerk
  voorganger:

 • 27-01 | 18:30 Oecumenische viering
  locatie: Catharinakerk
  voorganger: Pastor K. Donders

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland