Vervolg incasseringsproblemen

In Samenloop en op deze website hebben wij de problemen met de automatische incasso al gemeld. Voornamelijk door problemen met de bank (SEPA-regelgeving) is het door u voor de maanden april en mei toegezegde bedrag niet altijd geïncasseerd. Dit ligt geheel buiten uw schuld en, helaas, ook buiten onze invloedsfeer. 

U zult begrijpen dat een en ander ook voor de penningmeester problemen oplevert. De betalingen gaan gewoon door maar er komt geen of minder geld binnen. 

Na het afwegen van diverse mogelijkheden hebben wij besloten om over te gaan tot een inhaalslag. Dit betekent dat de bedragen voor april en mei worden geïncasseerd in juni, in juli wordt vervolgens het bedrag voor juni en in augustus het bedrag voor juli geïnd. In september worden dan opnieuw 2 bedragen afgeschreven, te weten voor de maanden augustus en september.

Vanaf oktober worden dan het normale 
schema aangehouden. Op deze wijze wordt bereikt, dat de door u gedane toezegging voor het jaar 2014 ook daadwerkelijk geïncasseerd wordt in 2014. Dit is met name van belang voor uw belastingaangifte. Degenen die problemen hebben met het feit dat in de maanden juni en september 2 termijn van hun rekening worden afgeschreven, kunnen daarover contact opnemen met de administrateur vrijwillige bijdragen, de heer Klaas List (tel. ’s avonds: 06-40 22 00 36, e-mail: li@jfc.nl). In goed overleg kan dan naar een passende oplossing worden gezocht.

Wij hopen op uw begrip en op uw medewerking in deze.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk van Noort, secretaris

Kerkdiensten

 • 27-01 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

 • 27-01 | 11:00 FRIS-dienst
  Inloop vanaf 10.30
  locatie: Bethelkerk
  voorganger:

 • 27-01 | 18:30 Oecumenische viering
  locatie: Catharinakerk
  voorganger: Pastor K. Donders

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland