Gewaardeerd lid van onze Protestantse Gemeente Barneveld,
 
Zoals u in Samenloop heeft kunnen lezen, heeft de beroepingscommissie begin september 2020 een kandidaat voorgedragen om te beroepen. Inmiddels hebben zowel het moderamen als de kerkenraad met deze voordracht ingestemd. Dit betekent dat er een voornemen is tot het beroepen van deze predikant. Helaas kunnen wij op dit moment zijn naam nog niet bekend maken. Dit zal gebeuren bij de mededelingen voorafgaand aan de beelddienst in het weekend van 26 en 27 september 2020. Voor het uitbrengen van een definitief beroep willen wij graag dat de gemeente kennis maakt met de voorgedragen kandidaat.
 
Deze kennismaking zal plaatsvinden op dinsdag 29 september 2020 in de Immanuëlkerk. In verband met de coronamaatregelen organiseren wij die dag twee bijeenkomsten met hetzelfde programma. De eerste om 15.00 uur en één om 20.00 uur. Wij nodigen u van harte uit om op één van die bijeenkomsten aanwezig te zijn. Naast kennismaken zullen we u ook vragen of u kunt instemmen met het beroepen van deze predikant.
 
Naast de kennismaking met de te beroepen predikant, krijgt u tijdens die bijeenkomst ook informatie over de stand van zaken met betrekking tot de vernieuwbouw van de Emmaüskerk. Er wordt een toelichting gegeven op het laatste ontwerp op basis waarvan de omgevingsvergunning bij de gemeente is aangevraagd.
 
Wilt u op 29 september 2020 ’s middags om 15.00 uur of ’s avonds om 20.00 uur aanwezig zijn dan dient u zich hiervoor vooraf op te geven. U dient daartoe gebruik te maken van het opgaveformulier dat u via het aanklikken van onderstaande link kunt invullen en versturen. Op dat formulier kunt u aangeven of u ’s middags of ’s avonds wilt komen. Ook kunt u aangeven dat u geen voorkeur heeft. Dan biedt het ons de mogelijkheid om een goede verdeling te maken. Uw opgave dient uiterlijk maandag 28 september om 12.00 uur binnen te zijn. Op maandagavond 28 september 2020 krijgt u bericht of u welkom bent en op welk tijdstip. Tevens ontvangt u dan nadere informatie met enkele spelregels om een en ander goed te laten verlopen. Wij hopen velen van u op 29 september 2020 te kunnen ontmoeten.
 
 
Klik hier om naar het opgaveformulier te gaan.
 
 
Tot ziens op 29 september 2020,
 
Namens de kerkenraad,
Eppie Fokkema

Kerkdiensten

 • 25-10 | 09:30 Kerkdienst
  Bijbelzondag
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. B.A.M. Luttikhuis uit Utrecht

 • 25-10 | 18:30 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. Marieke den Braber

 • 01-11 | 09:30 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. D. Atema

Alle kerkdiensten »

Emmaüskerk

Emmaüskerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

Immanuëlkerk

Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2020 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland