Besluitvoorstel

In november 2016 heeft de kerkenraad na de gemeente gehoord te hebben nog geen definitief besluit genomen maar een richting vastgesteld waar het de gebouwen van de protestantse gemeente Barneveld betreft. Toen is het volgende uitgesproken

 •   De voorlopige keuze van de kerkenraad is vernieuwbouw Groen van Prinsterenlaan.
 •   We vragen inbreng en ideeën  van de gemeente op 29 november
 •   We gaan doorwerken aan concretisering vernieuwbouw
 •   We gaan de vragen over financiën uitzoeken en de onderbouwing toetsen
 •   Er is definitieve besluitvorming maart/april 2017

Inmiddels is er veel werk verzet en zijn we toe aan een definitief besluit. Ook daarover wil de kerkenraad graag in gesprek met de gemeente. Die mogelijkheid wordt geboden op maandag 27 maart, om 20.00u in de Bethelkerk  (de koffie staat klaar vanaf 19.30u)

Wat is de kerkenraad van plan te besluiten
Allereerst willen we kiezen voor vernieuwbouw van de huidige Bethelkerk. Dit zal het kerkelijk centrum  van de protestantse gemeente worden en na de verbouw een nieuwe naam krijgen, om aan te geven dat we met elkaar werkelijk een nieuwe start maken. De huidige Immanuëlkerk zal verkocht worden, waarbij we expliciet willen uitspreken dat het de voorkeur van de kerkenraad heeft dat het gebouw als kerk in gebruik kan blijven. Tevens stellen we vast dat er een bouwbudget is van rond de 2 miljoen Euro en dat onze wensen en verwachtingen rond het gebouw vastgelegd zijn in het  zogeheten Programma van eisen. Ook willen we geld vrijmaken om te bouwen aan “levende stenen.” Dat wil zeggen investeren in gemeenteopbouw om een vitale gemeente te blijven.
Daarmee zijn de belangrijkste voorgenomen besluiten wel genoemd.
Wilt u één en ander precies nalezen, de verschillende documenten, waarin de keuzes van de kerkenraad onderbouwd en verantwoord worden, zijn op te vragen bij de scriba (scriba@pgbarneveld.nl)

 

Kerkdiensten

 • 18-11 | 09:30 Heilig Avondmaal
  Zittende viering
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. H.A. Heuver

 • 18-11 | 15:00 Heilig Avondmaal
  Met kerkradioluisteraars
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. H.A. Heuver

 • 18-11 | 18:30 Avondgebed
  Vooraf catechese
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A. Nicolai

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland