Evaluatie twee ochtenddiensten

Vanaf het moment dat onze kerkdiensten alleen in de Immanuëlkerk plaatsvinden, is er voor gekozen om in principe twee ochtenddiensten te houden, één om 09.00 uur en één om 10.15 uur. Bij het nemen van dat besluit is in de kerkenraad afgesproken na verloop van tijd een evaluatie te houden van deze keus. In de eerstvolgende vergadering van de kerkenraad zal deze evaluatie plaatsvinden. Graag vernemen wij ook uw mening over de twee ochtenddiensten en roepen u op om deze aan ons kenbaar te maken. Hiervoor hebben wij een aantal vragen opgesteld die u als leidraad kunt gebruiken voor uw reactie. Het betreft de volgende vragen: 

  1. Wat ziet u als de drie belangrijkste voor- en nadelen van de huidige indeling op de zondagochtend?
  2. Als u een voorkeur zou uitoefenen, wat kiest u dan: één of twee diensten(zoals nu?)?
  3. Als we kiezen voor één dienst, wat vindt u het gewenste tijdstip?
  4. Ziet u nog andere mogelijkheden? 

 

U kunt uw reactie per email sturen naar scriba@pgbarneveld.nl. Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld.

 

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten »

Emmaüskerk

Emmaüskerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

Immanuëlkerk

Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2020 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland