Digitaal collecteren

Omdat we geen geld in de collectezak kunnen doen zijn er mogelijkheden om toch uw collectegeld af te dragen.

Dat is mogelijk door zelf een overmaking te doen:

1e collecte ZWO / KiA: NL 89 ABNA 0553 4190 72 tnv Protestantse Gemeente Barneveld ovv collectedoel

2e collecte Eigen Kerkelijk Werk: NL 03 ABNA 0984 1094 47  tnv Protestantse Gemeente Barneveld ovv collecte

3e collecte Liturgisch centrum Emmaüskerk:  NL 58 ABNA 0840 0077 79  tnv Protestantse Gemeente Barneveld ovv collecte

OF

via de linken hieronder waarna via TIKKIE een overmaking gedaan kan worden:

Eerste collecte:    Diaconie/ZWO

Tweede collecte:  Eigen kerkelijk werk

Derde collecte:    Liturgisch centrum Emmaüskerk

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten »

Emmaüskerk

Emmaüskerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

Immanuëlkerk

Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2020 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland