Collecteren in corona tijd

Alternatief collecteren

Al moeten we ons beperken tot de beelduitzendingen is het goed om ook aandacht te geven aan de collectes, of zoals het officieel heet ‘de dienst der offerande’.  Niet omdat het in de kerk blijkbaar weer over geld moet gaan, maar omdat deze dienst een  wezenlijk onderdeel is van de eredienst. Voor de zegen spreken we onze gebeden uit voor God en geven wij onze gaven in de ‘dienst van de dankbaarheid’. De gaven zijn een concrete uiting van ons geloof. Wij geven o.a. voor allerlei (diaconale) projecten van de kerk dichtbij en ver weg en ook voor de instandhouding van de eigen kerk.  

Ook al kunnen we niet samenkomen zij er gelukkig veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij. Zonder de collecten zijn onze creatieve kerkdiensten gemankeerd. De roeping om onze gave is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn. 

Voor het collecteren tijdens de beelddiensten is hierboven onder ‘Digitaal collecteren’, een aantal doelen en de daarbij behorende mogelijkheden aangegeven.

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten »

Emmaüskerk

Emmaüskerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

Immanuëlkerk

Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2020 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland