ZWO collecte Startzondag: Syrië heeft hulp nog hard(er) nodig

De jarenlange burgeroorlog in Syrië laat diepe sporen na: meer dan 12 miljoen mensen z?n van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Eerst was het de oorlog, nu is het vooral de armoede die mensen in Syrië het leven onmogelijk maakt.

 “De snelle ontwaarding van de Syrische pond zorgt ervoor dat zelfs eerste levensbehoeften onbetaalbaar zijn geworden”. Tegelijkertijd maken de internationale sancties tegen Syrië het lastig om aan grondstoffen te komen, zoals meel voor brood.  Acht op de tien Syriërs leeft onder de armoedegrens.

Een sterke kerk helpt hen om het vertrouwen in de toekomst terug te krijgen. Steun uit Nederland is daarbij onmisbaar. Kerk in Actie vraagt daarom ook in 2020 aandacht voor het werk van de kerken in Syrië. In de enorme nood blijven zij een baken van hoop.

Corona maakt de situatie nog zorgelijker. “Terwijl we worstelen om de gevolgen van de oorlog te boven te komen, worden we geconfronteerd met de gevolgen van de coronapandemie en daardoor met extra faillissementen en werkloosheid.”

 

Opbouw

Kerken blijven hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt de kerk bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een gemeenschap. Zelfs op plekken waar de rust is weergekeerd, werkt de kerk vaak nog vanuit deels kapotgeschoten of verbrande gebouwen. “Gebrek aan geld belemmert het herstel”.

De opbouw van de kerk is van wezenlijk belang voor de opbouw van het land en dat heeft alles te maken met de plek die de kerk in Syrië inneemt. “De kerk is het middelpunt van de gemeenschap, voor christenen en voor niet-christenen. Ze vervult een rol die in Nederland overeenkomt met de rol van de overheid. Hulp komt het eerst bij de kerk vandaan. Een sterke kerk is voor Syriërs onmisbaar om het vertrouwen in hun land terug te krijgen”.

 “Het is bijzonder om te zien hoe hoopvol de mensen in Syrië blijven, zelfs na bijna tien jaar oorlog. Mensen blijven op God vertrouwen en ze blijven hopen dat het ooit goedkomt. Hoop is het laatste wat doodgaat. Laten wij met ons gebed en onze steun die hoop levend houden.”

 ‘Bouw de kerk in Syrië weer op’, zo heet de driejarige campagne die Kerk in Actie in 2019 is gestart. Geef op 13 september tijdens de collecte of maak een gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht o.v.v. Noodhulp Syrië.

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten »

Emmaüskerk

Emmaüskerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

Immanuëlkerk

Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2020 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland