Collecte 18 maart 40 dagen tijd – Aanpak kinderarbeid in de textielindustrie van India

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan, maar in de textiel-industrie werken. Draagt u nu een T-shirt? Grote kans dat dit afkomstig is uit Tirupur, een industriestad in Zuid-India zo groot als Rotterdam. Maar liefst één miljoen mensen werken direct of indirect voor de textielindustrie; er staan 7.000 textielbedrijven geregistreerd in de stad. Veel textielarbeiders zijn arbeids-migranten en afkomstig uit andere delen van India. Door de verhuizing naar de stad kunnen hun kinderen niet verder met hun scholing en moeten ze bijdragen aan het gezinsinkomen. Er zijn ook jongeren die door mensenhandel in de textielindustrie terecht komen. Hoewel kinderarbeid volgens de wet verboden is in India komt het in bepaalde onderdelen van de kledingproductie nog regelmatig voor. Kinderen werken vaak bij de onderaannemers en toeleveranciers: de spinner, de ververij, de drukker, de fourniturenleverancier, de loonconfectionair en dergelijke. De grote vraag naar betaalbare kleding houdt deze situatie mede in stand. Duizenden kinderen van werken dag in dag uit onder slechte omstandigheden. Ze gaan niet naar school.
Vaak werken deze kinderen van arbeids-migranten onder zeer slechte omstandigheden. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Als dat nodig is, krijgen kinderen bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid structureel te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit. SAVE heeft vier ‘afdelingen’: 1 Kinderrechten, 2 Vrouwenontwikkeling, 3 Arbeidsrechten en 4 Bewustwording en Beleidsbeïnvloeding

Wat kan SAVE met de bijdragen van Kerk in Actie doen? Voorbeelden:
• Per jaar zorgen dat 500 kinderen in Tirupur naar school gaan en niet hoeven werken.
• Per jaar 125 kinderen overbruggingsonderwijs bieden.
• Per jaar 200 leerkrachten bereid vinden om mee te werken aan de afschaffing van kinderarbeid.
• In Tirupur kinderarbeidvrije zones opzetten, buurten waar het niet meer wordt geaccepteerd als een kind niet op school zit.
• 500 kinderen opsporen
• 25 kinderen overbruggingsonderwijs
• Tijdelijke opvang geven aan 50 kinderen die niet bij hun familie kunnen zijn
• Beleidsbeïnvloeding

Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, ook in India. Van harte aanbevolen! Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Kerkdiensten


 • locatie:
  voorganger:

 • 16-12 | 09:30 Kerkdienst
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. D. de Jong uit Voorthuizen

 • 16-12 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A.P. Spaa

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland