Collecte 11 maart 40 dagen tijd - Sociale supermarkt

Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt. Daarbij is er veel armoede en werkloosheid. De Protestantse Kerk in Almere staat (samen met andere kerken) mensen bij die om wat reden dan ook financieel echt in de knel zitten. Het is belangrijk dat deze mensen bij de diaconie terecht kunnen. Zij werkt op een vernieuwende wijze en zorgt er voor dat mensen structureel geholpen worden. Mensen in financiële nood krijgen bijvoorbeeld praktische hulp, via bijvoorbeeld een ‘Sociale Supermarkt’. Klanten krijgen geen standaard voedselpakket, omdat dat de betrokkenheid en activiteit van de mensen die hulp nodig hebben vermindert. Ze krijgen wel een persoonlijke pas om boodschappen te ‘kopen’, die aansluiten bij hun behoefte en voorkeur en gezinsgrootte, binnen een eigen maandbudget. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Mensen worden ook ondersteund met advies en cursussen om weer op eigen benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een reguliere supermarkt.

Achtergronden:
De protestantse gemeente Almere is innovatief in haar armoedebestrijding. Zij werkt via het zogenaamde ‘voedsel – voor zorgprincipe’. Als mensen bij het voedselloket aankloppen, vinden ze gelijk aansluiting in een netwerk van zorgaanbieders en andere sociale projecten. Dat maakt dat klanten gemiddeld maar 3 maanden gebruik maken van het voedselloket en er structureel iets gedaan wordt aan de situatie (maatschappelijk en financieel) waarin zij verkeren!
Er werd een pand aangekocht in juni 2012. De sociale supermarkt werd geopend onder de naam VLA Super (VLA=voedselloket Almere). Klanten kunnen niet alleen boodschappen doen, maar ook ‘meedraaien’ in de super. Op deze manier wordt ook een zinvolle dagbesteding geboden. Om de VLA Super goed gevuld te houden, organiseert het Voedselloket supermarktacties. Vrijwilligers staan in drie verschillende supermarkten in Almere en vragen klanten iets extra's te kopen voor het Voedselloket.
Andere hulpprojecten van de diaconie in Almere zijn onder andere:
• Kleding- en speelgoedloket
• Meubel- en witgoedloket
• Opvangplek -
In Almere worden per jaar zo'n 150 huishoudens dakloos. Veel daarvan bestaan uit grote gezinnen. Daar is onvoldoende opvang voor. De diaconie heeft meerdere opvangplekken voor grote gezinnen.
De verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand.

Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals Sociale Supermarkt Almere in Nederland. Van harte aanbevolen! Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank! U kunt ook geven op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd – week 4 Almere.

 

Kerkdiensten


 • locatie:
  voorganger:

 • 16-12 | 09:30 Kerkdienst
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. D. de Jong uit Voorthuizen

 • 16-12 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A.P. Spaa

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland