Collecte 4 maart 40 dagen tijd - Sterke vrouwen opleiden op Papoea

Het indonesische eiland Papoea was ooit ‘Nederlands Nieuw Guinea’ en is nu volop in ontwikkeling (mijnbouw, lokaal bestuur en infrastructuur / wegen). Vooral (goed) opgeleide immigranten uit andere delen van Indonesië profiteren daarvan. Papoea’s hebben vaak weinig onderwijs gehad, zijn werkeloos en voelen zich daarom achtergesteld in hun eigen land. Vrouwen in West-Papoea zijn vaak (grotendeels) analfabeet, maar zijn echter wel degelijk actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel vrouwen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Ze leiden in P3W vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving. “Als je vrouwen opleidt, leidt je een hele generatie op “. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Daardoor staan vrouwen sterker in hun schoenen én ze nemen hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of ze starten lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters. Diverse filmpjes / video’s over het de activiteiten van het project van P3W zijn te vinden op www.kerkinactie.nl/p3w

Het grootste centrum van P3W staat in Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier kunnen vrouwen die eerder geen (vervolg-)onderwijs hebben gevolgd terecht voor een cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet (voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus basisonderwijs van drie maanden. De totale cursusduur is dan een jaar. De meeste vrouwen die deze cursus volgen, komen van ver. Ze verblijven in het internaat van het centrum. Vaak hebben ze na de basisschool geen opleiding meer gevolgd. Ze weten nauwelijks hoe het leven er buiten hun dorp uit ziet. Een opleiding bij het P3W levert hen geen diploma op, maar wel een brede basisvorming. Hierdoor kunnen ze hun leven beter inrichten. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiserings-cursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen.

Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie zoals P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd – ovv ‘Zondag 3 - vrouwen Papoea – project 'Z 009401'
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Kerkdiensten


 • locatie:
  voorganger:

 • 16-12 | 09:30 Kerkdienst
  locatie: Bethelkerk
  voorganger: Ds. D. de Jong uit Voorthuizen

 • 16-12 | 10:00 Kerkdienst
  locatie: Immanuëlkerk
  voorganger: Ds. A.P. Spaa

Alle kerkdiensten »

Kerkelijk centrum Bethelkerk

Kerkelijk centrum Bethelkerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 440584
Op Google Maps 

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk

Kerkelijk centrum Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2012 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland