Collecte 40-dagentijd  8 maart 2020 –  Kerken pionieren en zetten een stap naar buiten

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. Hoe kunnen we het Evangelie delen met hen wanneer we geen contact (meer) met ze hebben?  Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten en gaan naar de mensen toe met nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de omgeving. Bijvoorbeeld via een een kledingruilwinkel; een leefgemeenschap; ouders die samen met hun kinderen eten, zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren, …het kan allemaal.

Een pioniersplek kan van start gaan in een nieuwbouwwijk en ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet wordt losgelaten, maar juist op een andere manier wordt gedeeld. De afgelopen jaren zijn meer dan honderd pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. 

Pionieren is in een stad als Amsterdam zeker niet eenvoudiger dan in de rest van Nederland.  Na de sluiting van de laatste twee protestantse kerken in de stadswijk Oud West ontstond de pioniersplek ‘Heilig Vuur West’. Met verschillende, inspirerende activiteiten probeert men gelovig aanwezig te zijn in de wijk. Er is een  maandelijkse cafébijeenkomst waar mensen samen een bijbelgedeelte lezen en bespreken; tijdens inspiratieavonden is er veel ruimte voor ontmoeting en onderling gesprek.  Door het organiseren van buurtmaaltijden wordt er bijgedragen aan de leefbaarheid in de buurt.  Een bezoeker laat weten:   “Al zijn pioniersplekken klein, ze zijn waardevol. Al zitten er maar vier mensen in de dienst of bij een buurtmaaltijd, die vier mensen komen hun huis uit om te ontmoeten, te delen en om samen te bidden.”

De Protestantse Kerk steunt pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn in Nederland om meer mensen met het Evangelie in aanraking te brengen. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777  t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Pionieren. Alvast bedankt!

 

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten »

Emmaüskerk

Emmaüskerk
Groen van Prinstererlaan 2
3771 CD Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

Immanuëlkerk

Immanuëlkerk
Achterdorpstraat 5
3772 CC Barneveld
tel: 0342 - 415669
Op Google Maps 

© 2020 Protestantse Gemeente te Barneveld | Contact | Sitemap

 

De Protestantse gemeente te Barneveld is een
onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

  Protestantse Kerk Nederland